Skrýt nabídku

Adoptivní rodiče vypustili 9 tisíc lososů

České Švýcarsko, 23. 10. 2014 − Adoptivní rodiče dnes pod vedením pracovníků Správy národního parku České Švýcarsko vypustili do říčky Kamenice 9 tisíc půlročních lososů. Posílili tak lososí populaci, kterou se správci parku společně s rybáři a dalšími partnery dlouhodobě pokoušejí obnovit. Původní labští lososi totiž byli vyhubeni v první polovině 20. století, zejména kvůli stavbě příčných překážek, především hrází na Labi a jeho přítocích. Ty znemožnily tažným rybám návrat do domovských vod a tím zakládání dalších generací.

„Naším dlouhodobým cílem je posílení populace lososů obecných v takové míře, aby se obešla bez lidské pomoci, je to ovšem běh na dlouhou trať,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Právě proto si vážíme dlouhodobé podpory jak našich partnerů, tak adoptivních rodičů a dalších příznivců lososů, kteří je nejen adoptují, ale především pomáhají ve společnosti posilovat pocit spoluodpovědnosti každého jednoho člověka za stav naší přírody.”

Obnovu populace lososů obecných zahájil v roce 1998 Český rybářský svaz, kdy do povodí Kamenice v Českém Švýcarsku, ale také dalších toků v Čechách, byl poprvé vypuštěn lososí plůdek. Od té doby rybáři organizují jarní vypouštění každoročně. Správa národního parku se k projektu připojila hned po svém vzniku v roce 2000. V roce 2008 správci parku spustili společně s partnery[1] projekt nazvaný Návrat lososů (www.navratlososu.cz), který jarní reintrodukci doplňuje o podzimní vypouštění odrostlejších ryb, tzv. půlročků. Do projektu Návrat lososů se může zapojit také veřejnost, jednak adopcí rybičky pomocí DMS zprávy, ale také vlastní účastí na vypouštění.

Jak adoptovat lososa:
Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 Kč. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně, zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží dvanáctkrát 28,50 Kč. Bližší informace o DMS sbírkách na www.darcovskasms.cz.

Poznámka:
[1] Hlavními partnery projektu jsou Správa NP České Švýcarsko, Český rybářský svaz, MAKRO Cash & Carry a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.


Nejmladší z adoptivních rodičů: Vypuštěním lososů do Kamenice podpořili projekt Návrat lososů nejen darem, ale i vlastnoruční pomocí. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde .


Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation