Skrýt nabídku

Biologie

Monitoring ohrožených druhů rostlin a živočichů NP České Švýcarsko

Sledování stavu a trendů vývoje populací vybraných ohrožených druhů rostlin a živočichů. Návrh event. managementových opatření pro zajištění jejich trvalé ochrany.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008, botanika (stáhnout; PDF; 1 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009, botanika (stáhnout; PDF; 1,3 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009, botanika - příloha (stáhnout; PDF; 13 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2008, zoologie (stáhnout; PDF; 27 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2008, zoologie - přílohy (stáhnout; PDF; 26 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009, zoologie (stáhnout; PDF; 4,2 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 16 MB)

Monitoring lesních ekosystémů NP České Švýcarsko

Sledování vývoje hlavních typů lesních ekosystémů v NP České Švýcarsko. Sledování vlivu zvěře na lesní ekosystémy.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 4,6 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 16 MB)

Monitoring biodiverzity inverzních roklí Národního parku České Švýcarsko; její vazby na geodiverzitu a mikroklima, ochrana a management

V inverzních roklích zjistit druhové zastoupení jednotlivých druhů rostlin a živočichů. Jejich výskyt vztáhnout k abiotickým podmínkám prostředí - měření vlhkostních, světelných a tepelných podmínek, měřením popisných parametrů reliéfu - přímé potenciální radiace, sklonu, orientace, výšky nade dnem rokle, vrstvy humusu (u vegetace) atd. V modelové rokli měřit denní a roční průběh teploty, vlhkosti a osvětlení na přesně definovaných stanovištích; získané hodnoty budou sloužit jako podklad k výsledným interpretacím. Podle výsledků výzkumu navrhnout management těchto biotopů.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 42 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 4,6 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 7 MB)

Monitoring migračních tahů spárkaté zvěře (jelen lesní, prase divoké)

Shromáždit data o migraci jelení a černé zvěře na území národního parku a v bezprostředním okolí, a jejich využití pro zachování a zlepšení genofondu této zvěře při současném snižování stavů na stavy normované (přesnější zjištění současných stavů zvěře, jejího pohybu a účelnější plánování odlovu).

 • Závěrečná zpráva (stáhnout; ZIP; 22,6 MB)

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Blížící se události
Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation