Skrýt nabídku

Děčínský zámek hostil seminář o invazních druzích

České Švýcarsko, 20. 10. 2014 – Děčínský Zámek hostil dne 16. října 2014 mezinárodní seminář na téma Invazní rostliny v chráněných územích. Zkušenosti o postupech, jak bránit přírodu před invazními druhy rostlin i živočichů, si vyměňovalo na 80 vědců z České republiky, Saska, Bavorska a Polska. V pátek 17. října 2014 v návaznosti na seminář proběhla také exkurze k lokalitám v CHKO Labské pískovce i v NP České Švýcarsko, kde se účastníci seznámili s praktickými postupy proti invazním druhům. Pořadateli akce byly společně Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa CHKO Labské pískovce, česká sekce Federace Europarc, Český národní komitét programu UNESCO Člověk a biosféra a Centrum Národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau.

„Mezi nebezpečné invazní druhy rostlin, které mají schopnost potlačovat přirozená lesní i nelesní společenstva, patří v našem regionu např. borovice vejmutovka invadující pískovcové skály, ale také křídlatky a netýkavka žláznatá šířící se zejména podél vodních toků,“ říká Handrij Härtel, zástupce ředitele Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Invazní druhy nejsou jen lokálním problémem. Na mezinárodní úrovni je více než žádoucí koordinovaný postup.“

Účastníci semináře uvítali informaci o chystaném nařízení Evropské komise k invazním druhům, které by mělo výrazně posílit legislativu zaměřenou na tuto problematiku a také zlepšit mezinárodní spolupráci v boji s invazními druhy v rámci Evropské unie, neboť tento problém je řešitelný jen, pokud bude řešen bez ohledu na hranice států.

Invazní druhy rostli na živočichů, které se do přírody dostávaly a dostávají obvykle přičiněním člověka, vytlačují především díky svým agresívním životním strategiím druhy domovské fauny a flóry, dopady druhovou pestrost jsou katastrofální. České Švýcarsko a Labské pískovce patří k těm územím v České republice, kde je problému invazních druhů věnována systematická a dlouhodobá pozornost, takže je možné demonstrovat řadu úspěšných opatření, kdy byly invazní druhy lokálně zcela eliminovány a následně regenerovala původní vegetace. Klíčové jsou přitom nejen aktivní přístup státní ochrany přírody, ale také spolupráce se soukromými vlastníky pozemků a trvalá práce s veřejností za účelem šíření povědomí o nebezpečích spojených s šířením invazních druhů.


Seminář k invazním druhům: Na 80 účastníků z České republiky, Saska, Polska a Bavorska si vyměnilo zkušenosti s potlačováním invazních druhů. Foto: Jakub Kašpar

Lokality, ve kterých se proti invazním druhům zasahovalo: Labské pískovce a České Švýcarsko jsou v rámci ČR oblasti, kde se potlačování invazních druhů věnuje dlouhodobě velká pozornost. Foto: Jakub Kašpar

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je dočasně MIMO PROVOZ lesní areál RYSÍ STEZKA na Mezní Louce. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation