Skrýt nabídku

Den pro dobrý skutek s pracovníky T-Mobile

Ve čtvrtek 16. 9. 2010 přijelo Dolskému mlýnu pomoci šestnáct zaměstnanců firmy T-Mobile. Při srpnové povodni byla mimo jiné vážně poškozena i přístupová cesta k mlýnu od cyklotrasy – proud vody od svahu Růžovského vrchu podemlel zbytky staré dlažby a zničil odtokový žlábek. Brigádníci vyčistili a zpevnili kraj cesty a těžce průchodné úseky, plné bláta vysypali říčními valouny. Terén zdevastované cesty tak byl připraven na budoucí opravu a návštěvníci mohou znovu „suchou nohou“ dojít od cyklotrasy k Dolskému mlýnu.

Druhá část pomocníků připravovala pracoviště pro sobotní akci (18. 9.) pro veřejnost. Správě NP byl sponzorsky poskytnut velký objem nově vyvinuté maltové směsi (Výzkumným ústavem anorganické chemie v Ústí nad Labem), určené především pro obnovy kulturní ch památek. Na Dolském mlýně byla vytipována plocha pro pokusnou aplikaci této nové směsi (interiér bývalé pekárny), kde bude maltovina použita ještě před ukončením letošní stavební sezóny. Na jaře roku 2011 bude výsledek vyhodnocen a pokud se směs osvědčí, bude odebráno několik tun maltoviny a využito ke konzervaci zdiva v areálu Dolského mlýna. Pracovnice T-Mobilu tedy očistily pekárnu od náletů a spáry vnitřních stěn, aby zednické práce mohly proběhnout bez zbytečné časové prodlevy.

T-Mobilu náleží velký dík, jakož i vlídnému počasí! Po deštivých dnech jakoby zázrakem opět zasvítilo slunce a dřina v babím létě tak byla o poznání příjemnější.

Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation