Skrýt nabídku

Den pro dobrý skutek s pracovníky T-Mobile

Ve čtvrtek 16. 9. 2010 přijelo Dolskému mlýnu pomoci šestnáct zaměstnanců firmy T-Mobile. Při srpnové povodni byla mimo jiné vážně poškozena i přístupová cesta k mlýnu od cyklotrasy – proud vody od svahu Růžovského vrchu podemlel zbytky staré dlažby a zničil odtokový žlábek. Brigádníci vyčistili a zpevnili kraj cesty a těžce průchodné úseky, plné bláta vysypali říčními valouny. Terén zdevastované cesty tak byl připraven na budoucí opravu a návštěvníci mohou znovu „suchou nohou“ dojít od cyklotrasy k Dolskému mlýnu.

Druhá část pomocníků připravovala pracoviště pro sobotní akci (18. 9.) pro veřejnost. Správě NP byl sponzorsky poskytnut velký objem nově vyvinuté maltové směsi (Výzkumným ústavem anorganické chemie v Ústí nad Labem), určené především pro obnovy kulturní ch památek. Na Dolském mlýně byla vytipována plocha pro pokusnou aplikaci této nové směsi (interiér bývalé pekárny), kde bude maltovina použita ještě před ukončením letošní stavební sezóny. Na jaře roku 2011 bude výsledek vyhodnocen a pokud se směs osvědčí, bude odebráno několik tun maltoviny a využito ke konzervaci zdiva v areálu Dolského mlýna. Pracovnice T-Mobilu tedy očistily pekárnu od náletů a spáry vnitřních stěn, aby zednické práce mohly proběhnout bez zbytečné časové prodlevy.

T-Mobilu náleží velký dík, jakož i vlídnému počasí! Po deštivých dnech jakoby zázrakem opět zasvítilo slunce a dřina v babím létě tak byla o poznání příjemnější.

Omezení vstupu

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na pokračující odstraňování následků vichřice zůstávají i nadále uzavřeny zelená TZT ve Studáneckém dole a úsek Köglerovy naučné stezky kolem Plačtivých kamenů (včetně přístupu od Malého Vlčího potoka).


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation