Skrýt nabídku

Děti již druhým rokem blíže poznávají národní park

České Švýcarsko, 24. 2. 2017 – Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko nabídne školám a školkám na území národního parku i v letošním roce více programů o přírodě Českého Švýcarska, terénní exkurze do národního parku a zajímavé badatelské aktivity, a to vše díky podpoře ze SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu: „České Švýcarsko přátelské školám“.

Cílem tohoto dvouletého projektu, který končí letos v prosinci, je děti zaujmout pro bádání a objevování v přírodě, pro praktickou ochranu přírody a poznávání území, ve kterém žijí. Mezi plánovanými aktivitami jsou např. setkání s přírodovědci a jejich prací, včetně názorných ukázek, poznávací exkurze do Českosaského Švýcarska, letní pětidenní programy, sázení stromů nebo úklidové akce. Z projektu už v roce 2016 proběhly například exkurze na akci vypouštění lososů, exkurze k Dolskému mlýnu, na Rysí stezku nebo do Kyjovského údolí, kdy byla z projektu školám zajištěna nejen doprava, ale i odborný doprovod. Z badatelských aktivit se uskutečnili například odchyt a určování ptáků, entomologická a botanická praktika. Velkou část projektu tvoří také programy o přírodě pořádané přímo ve školkách a školách, během kterých se děti seznamují s typickými druhy živočichů Českého Švýcarska, jejich životem a způsoby ochrany.

V loňském roce se uskutečnilo z projektu celkem 40 programů pro 1000 účastníků. V letošním roce budou programy pokračovat a již nyní plánujeme termíny terénních exkurzí. Projekt je realizován v rámci dotačního titulu podporujícího obce v národních parcích, proto je v Českém Švýcarsku zaměřen pouze na školy a školky v obcích: Krásná Lípa, Chřibská a Staré Křečany.

Zaměření projektu vyplývá z potřeby ekologické výchovy dětí a mládeže, jako nezbytné součásti práce s veřejností v národních parcích. Cílem projektu je posílit sounáležitost dětí s jejich regionem a přírodou, která je obklopuje, tak aby v budoucnu už jako dospělí, se do svého „rodiště“ rádi vracely a cítily potřebu o něj pečovat.

Ing. Jarmila Judová – manažerka projektu


Projekt České Švýcarsko přátelské školám: Cílem projektu je děti zaujmout pro bádání a objevování v přírodě, pro praktickou ochranu přírody a poznávání území, ve kterém žijí. Foto: Jarmila Judová

Omezení vstupu

Respektujte prosím omezení vstupu v souvislosti s ochranou hnízdišť chráněných ptačích druhů. Více informací zde.


Probíhá oprava České silnice z Vysoké Lípy do Zadních Jetřichovic. Podrobnosti zde.

Nepřehlédněte!

Vyzkoušejte si své znalosti o Českosaském Švýcarsku v naší vědomostní soutěži. Soutěž najdete zde.


Navštivte výstavu "Čápi". Více informací zde.


Prohlédněte si výstavu "Návrat divočiny do Českého Švýcarska". Více infromací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

CHKO Labské pískovce

Park Narodowy Gór StołowychEUROPARC Federation