Skrýt nabídku

Dny řemesel přilákaly stovky návštěvníků

České Švýcarsko, 30. 9. 2014 – Dny řemesel u Dolského mlýna, které probíhaly od čtvrtka, 25. září do neděle, 28. září, se těšily velkému zájmu veřejnosti. Ačkoli počasí dnům řemesel zejména v první polovině jejich průběhu příliš nepřálo, podařilo se milíř i veškeré pece a sušárny postavit a uvést do provozu. Milíř zapálený ředitelem správy národního parku Pavlem Bendou hořel od čtvrtečního poledne průběžně, kromě dřevěného uhlí vznikaly další dříve nezbytné produkty, jako potaš, smola, dehet či střešní šindele. V provozu byly také jednoduchá sušárna ovoce a chlebová pec. Poprvé za existenci národního parku se u Dolského mlýna také tavila železná ruda v primitivní železářské pícce.

Pro návštěvníky byly připraveny komentované prohlídky areálu někdejší samoty Dolský mlýn, vedené Natalií Belisovou či Václavem Sojkou. Nouze nebyla ani o divadelní představení a hudební vystoupení.

Od čtvrtka do neděle, 28. září, kdy byl milíř rozebrán, akci navštívilo několik stovek návštěvníků. Uhlí z milíře, které má status regionálního produktu Českosaského Švýcarska, bylo z části rozdáno zájemcům, dílem pak převezeno k uskladnění a využití při budoucích akcích. Správa národního parku děkuje všem návštěvníkům za účast a těší se na příští ročník Dnů řemesel.


Uhlíři rozebírají milíř: Dřevěné uhlí od Dolského mlýna je certifikovaným regionálním produktem. Část si odnesli zájemci s sebou domů, zbytek bude využit pro další historickou řemeslnou výrobu. Foto: Tomáš Salov

Pícka na tavbu železa: Železo se z rudy tavilo u Dolského mlýna poprvé v historii dnešního národního parku. Pokus ukázal, jak pracné i energeticky náročné v minulosti bylo získávání železa. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na pokračující odstraňování následků vichřice zůstávají i nadále uzavřeny zelená TZT ve Studáneckém dole a úsek Köglerovy naučné stezky kolem Plačtivých kamenů (včetně přístupu od Malého Vlčího potoka).


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation