Skrýt nabídku

Dny řemesel přilákaly stovky návštěvníků

České Švýcarsko, 30. 9. 2014 – Dny řemesel u Dolského mlýna, které probíhaly od čtvrtka, 25. září do neděle, 28. září, se těšily velkému zájmu veřejnosti. Ačkoli počasí dnům řemesel zejména v první polovině jejich průběhu příliš nepřálo, podařilo se milíř i veškeré pece a sušárny postavit a uvést do provozu. Milíř zapálený ředitelem správy národního parku Pavlem Bendou hořel od čtvrtečního poledne průběžně, kromě dřevěného uhlí vznikaly další dříve nezbytné produkty, jako potaš, smola, dehet či střešní šindele. V provozu byly také jednoduchá sušárna ovoce a chlebová pec. Poprvé za existenci národního parku se u Dolského mlýna také tavila železná ruda v primitivní železářské pícce.

Pro návštěvníky byly připraveny komentované prohlídky areálu někdejší samoty Dolský mlýn, vedené Natalií Belisovou či Václavem Sojkou. Nouze nebyla ani o divadelní představení a hudební vystoupení.

Od čtvrtka do neděle, 28. září, kdy byl milíř rozebrán, akci navštívilo několik stovek návštěvníků. Uhlí z milíře, které má status regionálního produktu Českosaského Švýcarska, bylo z části rozdáno zájemcům, dílem pak převezeno k uskladnění a využití při budoucích akcích. Správa národního parku děkuje všem návštěvníkům za účast a těší se na příští ročník Dnů řemesel.


Uhlíři rozebírají milíř: Dřevěné uhlí od Dolského mlýna je certifikovaným regionálním produktem. Část si odnesli zájemci s sebou domů, zbytek bude využit pro další historickou řemeslnou výrobu. Foto: Tomáš Salov

Pícka na tavbu železa: Železo se z rudy tavilo u Dolského mlýna poprvé v historii dnešního národního parku. Pokus ukázal, jak pracné i energeticky náročné v minulosti bylo získávání železa. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde .


Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation