Skrýt nabídku

Do Krásné Lípy se sjely děti ze šesti národních parků

Krásná Lípa, 15.8.2017 - Třicítka dětí ze šesti národních parků na česko-německé jazykové hranici (České a Saské Švýcarsko, Šumava, Bavorský les, Podyjí a Thayatal) se sešla první srpnový týden v Krásné Lípě, aby se zde zúčastnila mezinárodního tábora pořádaného Správou NP České Švýcarsko. Na táborníky čekal bohatý program plný dobrodružství, poznávání přírodních krás Českého Švýcarska, zdokonalování tábornických dovedností, ale i her, odpočinku, zábavy a navazování nových přátelství.

Účastníci zavítali např. k řece Kamenici, kde se nejenom svezli na proslulých lodičkách v Edmundově soutěsce, ale také se zde seznámili s projektem návratu lososů do Českosaského Švýcarska.  Během výletu do děčínské ZOO měli možnost poznat i další druhy zdejší zvířeny chované v expozici příznačně nazvané Fauna Českosaského Švýcarska. Přímo v areálu u sídla správy NP v Krásné Lípě měli zase unikátní příležitost pozorovat kriticky ohrožené plchy zahradní, jejichž chovu se správa NP věnuje. Jeden podvečer věnovali mladí táborníci také odchytu netopýrů. Chybět samozřejmě nemohly ani výlety k proslulým turistickým cílům, jakými jsou Pravčická brána nebo Dolský mlýn. U Dolského mlýna si děti dokonce vyzkoušeli pečení chleba v chlebové peci a dozvěděli se spoustu zajímavostí o historii osídlování zdejší krajiny lidmi, zaniklých lesních řemeslech, drobných památkách apod.

„Jen o poznávání přírody a historie Českého Švýcarska ale náš tábor nebyl“, říká Jakub Juda ze správy NP a pokračuje:  „Velký prostor jsme věnovali také porovnávání přístupů k ochraně přírody v České republice, Německu a Rakousku a problematice trvale udržitelného způsobu života.“ Na závěr Jakub Juda dodává:  „Po společně stráveném týdnu je jasné, že rozdíly mezi mladými lidmi v Česku, Německu i Rakousku téměř neexistují a že jediná hranice mezi dětmi je ta jazyková. Tuto bariéru naštěstí děti tolik nevnímají a pro komunikaci mají mnoho různých způsobů, kterých na táboře hojně využívaly.“

Mezinárodní tábor dětí a mládeže z regionu národních parků na česko-německé jazykové hranici je dlouhodobým projektem realizovaným již od konce 90. let minulého století správami národních České a Saské Švýcarsko, Šumava a Bavorský les. Od roku 2011 se k pořadatelům přidaly také správy NP Podyjí a Thayatal. V organizaci táborů se jednotlivé správy střídají (v příštím roce se tábor uskuteční v národním parku Bavorský les). Realizaci letošního ročníku finančně podpořily Českoněmecký fond budoucnosti, Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Richard Nagel


Ukázka nočního odchytu netopýrů (foto: Stanisla Čtvrtník)


Společná večeře a posezení u táboráku (foto: Jakub Juda)

Omezení vstupu

Na základě nařízení měst Rumburk a Varnsdorf je po vichřici Herwart vyloučen vstup do lesů v NP České Švýcarsko z důvodu vysokého nebezpečí úrazu. Podrobnosti ZDE. 


Probíhají opravy na modré TZT z Vysoké Lípy k Dolskému mlýnu. Probíhá výměna dřevěných prahů za kamenné, stezka je uzavřena.


Omezení vstupu do Divoké soutěsky. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation