Skrýt nabídku

Dobrovolníci opět čistili Kamenici od odpadů

České Švýcarsko, 22. 7. 2016 – V sobotu, 16. 7. 2016 ve Ferdinandově soutěsce a v neděli 17. 7. 2016 v soutěsce Ve Strži se zúčastnilo 3. a 4. letošní brigády (CITO eventu) celkem 40 hráčů celosvětové hry Geocaching, z toho 6 děti. V sobotu dobrovolníci vysbírali celkem 6 pytlů odpadu plus několik polystyrenových a plastových desek. V neděli to byly 4 pytle s odpadem a za velikého úsilí byla u Rennetova kříže rozřezána, vyproštěna a odnesena 1000 litrová plastová nádrž. Dvě pneumatiky od nákladního auta tamtéž bude ještě třeba rozřezat na 3 - 4 kusy, aby je bylo možné odnést.

"Odpady ve Ferdinandově soutěsce byly bohužel čerstvého data," konstatuje organizátor úklkidů Petr Kočka, a dodává: "Množství odpadu zvláště ve Ferdinandově soutěsce je smutným svědectvím toho, jak lidé s odpady zacházejí."

Další brigádu plánují hráči Geocachingu na Křinici, a to v neděli 7.8.2016 v úseku Obere Schleuse - Zadní Jetřichovice.

Správa národního parku České Švýcarsko všem dobrovolníkum děkuje za vydatnou pomoc!


Čištění Kamenice: Řeka tentokrát vydala také tisícilitrovou plastovou nádrž. Foto: Petr Kočka

Čištění Kamenice: Pneumatiky od nákladního automobilu bude třeba rozřezat na menší kusy, aby bylo možné je odnést: Foto: Petr Kočka

Čištění Kamenice: Udržovat řeky v NP České Švýcarsko čisté od odpadů pomáhají hráči celosvětové hry Geocaching. Foto: Petr kočka