Skrýt nabídku

Dobrovolníci opět čistili Kamenici od odpadů

České Švýcarsko, 22. 7. 2016 – V sobotu, 16. 7. 2016 ve Ferdinandově soutěsce a v neděli 17. 7. 2016 v soutěsce Ve Strži se zúčastnilo 3. a 4. letošní brigády (CITO eventu) celkem 40 hráčů celosvětové hry Geocaching, z toho 6 děti. V sobotu dobrovolníci vysbírali celkem 6 pytlů odpadu plus několik polystyrenových a plastových desek. V neděli to byly 4 pytle s odpadem a za velikého úsilí byla u Rennetova kříže rozřezána, vyproštěna a odnesena 1000 litrová plastová nádrž. Dvě pneumatiky od nákladního auta tamtéž bude ještě třeba rozřezat na 3 - 4 kusy, aby je bylo možné odnést.

"Odpady ve Ferdinandově soutěsce byly bohužel čerstvého data," konstatuje organizátor úklkidů Petr Kočka, a dodává: "Množství odpadu zvláště ve Ferdinandově soutěsce je smutným svědectvím toho, jak lidé s odpady zacházejí."

Další brigádu plánují hráči Geocachingu na Křinici, a to v neděli 7.8.2016 v úseku Obere Schleuse - Zadní Jetřichovice.

Správa národního parku České Švýcarsko všem dobrovolníkum děkuje za vydatnou pomoc!


Čištění Kamenice: Řeka tentokrát vydala také tisícilitrovou plastovou nádrž. Foto: Petr Kočka

Čištění Kamenice: Pneumatiky od nákladního automobilu bude třeba rozřezat na menší kusy, aby bylo možné je odnést: Foto: Petr Kočka

Čištění Kamenice: Udržovat řeky v NP České Švýcarsko čisté od odpadů pomáhají hráči celosvětové hry Geocaching. Foto: Petr kočka

Nepřehlédněte!

Hledáme nové kolegyně/nové kolegy:

Ředitel/ka ekonomického odboru
Asistent/ka


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation