Skrýt nabídku

Dolský mlýn: Opravy i s využitím nových technologií

Dolský mlýn, 21. 9. 2010 – V sobotu 18. září 2010 proběhla na Dolském mlýně poslední brigáda pro veřejnost v letošním roce. Sešlo se patnáct nadšenců – mezi nimi i dva pracovníci z Výzkumného ústavu anorganické chemie, jejichž zásluhou se mlýnu dostalo sponzorského daru velkého objemu nově vyvinuté maltové směsi. Vzorek materiálu (šest pytlů) byl použit na vyspárování očištěné stěny v interiéru pekárny.

„Bude-li na jaře vyhodnocen výsledek jako uspokojivý, odebereme k použití i zbytek nabízeného množství,“ říká Natalie Belisová ze Správy NP České Švýcarsko, a chválí vědce: „Je příjemné, když se výzkumníci nebojí fyzické práce a aplikování výsledků své práce v praxi.“

Kromě spárování stěny pekárny pokročily práce i na obnově spojovací cesty od cyklotrasy, krajnice z pískovcových kvádrů byla přeskládána a doplněna tak, aby se kameny nesesouvaly do odtokového žlábku a cesta podél skály byla rozšířena. Úsek dlážděné cesty od mlýna poporostl o několik dalších metrů dlažby a odtokového žlábku. Dále byl vyčištěn kraj cesty před zaniklou stodolou, vyčištěna byla také nástupní rampa ke sklípku u náhonu; zde povodeň pomohla poodhalit původní technické řešení.

Ani touto poslední letošní brigádou pro veřejnost práce na Dolském mlýně nekončí. Na sobotu 25. září se již ohlásila skupina dobrovolníků od Humpolce. Všem, kdo pomáhají, velký dík.


Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation