Skrýt nabídku

Dolský mlýn: Opravy i s využitím nových technologií

Dolský mlýn, 21. 9. 2010 – V sobotu 18. září 2010 proběhla na Dolském mlýně poslední brigáda pro veřejnost v letošním roce. Sešlo se patnáct nadšenců – mezi nimi i dva pracovníci z Výzkumného ústavu anorganické chemie, jejichž zásluhou se mlýnu dostalo sponzorského daru velkého objemu nově vyvinuté maltové směsi. Vzorek materiálu (šest pytlů) byl použit na vyspárování očištěné stěny v interiéru pekárny.

„Bude-li na jaře vyhodnocen výsledek jako uspokojivý, odebereme k použití i zbytek nabízeného množství,“ říká Natalie Belisová ze Správy NP České Švýcarsko, a chválí vědce: „Je příjemné, když se výzkumníci nebojí fyzické práce a aplikování výsledků své práce v praxi.“

Kromě spárování stěny pekárny pokročily práce i na obnově spojovací cesty od cyklotrasy, krajnice z pískovcových kvádrů byla přeskládána a doplněna tak, aby se kameny nesesouvaly do odtokového žlábku a cesta podél skály byla rozšířena. Úsek dlážděné cesty od mlýna poporostl o několik dalších metrů dlažby a odtokového žlábku. Dále byl vyčištěn kraj cesty před zaniklou stodolou, vyčištěna byla také nástupní rampa ke sklípku u náhonu; zde povodeň pomohla poodhalit původní technické řešení.

Ani touto poslední letošní brigádou pro veřejnost práce na Dolském mlýně nekončí. Na sobotu 25. září se již ohlásila skupina dobrovolníků od Humpolce. Všem, kdo pomáhají, velký dík.


Blížící se události
Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation