Skrýt nabídku

Drobné památky v krajině

Drobné památky v krajině obnovené Správou NP České Švýcarsko:

Kříž Rosiny Pohlové Na Potokách (Dolní Chřibská)
Restaurování kamenného soklu (doplnění chybějících částí podle předlohy soklu v Rybništi ze stejné kamenické dílny, nápisu excerpovaného ze soupisu sakrálních památek farnosti 1836, osazení kovaného kříže, plechových malovaných siluet a dekoru, inspirovaného zachovanými prvky obdobné památky v Dlouhém Dole).
Zhotovitel: Jan Pokorný, Děčín.
Dokončeno: 2002

Teuschelův kříž na Zámeckém vrchu (Vysoká Lípa)
Dřevěný kříž s plechovou malovanou siluetou ukřižovaného Krista zhotoven na základě soupisu sakrálních památek farnosti z 19. století, osazen do zachovaného otvoru ve skále.
Zhotovitel: Tomáš Sochor, Žitenice.
Dokončen: 2003

Obraz sv. Eustacha na Jedlině (Doubice)
Obraz u stejnojmenné bývalé lovecké chaty, důvod zřízení: náhrada za informační ceduli, zmiňující existenci obrazu.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2004

Obraz Jana Nepomuckého na Kamenné cestě (Jetřichovice)
Motiv obrazu zmíněn v kronice Ernsta Vatera z Rynartic, dochován pouze výklenek ve skále.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2006

Obraz Korunování Panny Marie v kapli Triefbartel u České silnice (Vysoká Lípa)
Motiv obrazu zmíněn v MNEC a na dobové fotografii, obdobný motiv vyhledán ve sbírkách podmaleb pobočky děčínského oblastního muzea v Rumburku.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2006

Studánka sv. Huberta v údolí Jetřichovické Bělé (Jetřichovice)
Kultivace přepadu vodního vrtu. Motiv obrazu zvolen symbolicky (v blízkosti opakovaná úmrtí zvěře).
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2007

Kazetový kříž Na Tokání (Rynartice)
Replika odcizeného kazetového kříže, vyrobená na základě dobových fotografií a rozměrů z nalezeného torza.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2008

Sloupková boží muka u Dolského můstku (Srbská Kamenice)
Doplnění chybějících částí (římsa, kaplice) na základě dobové fotografie a tvarově obdobné památky v obci Kamenická Stráň, doplnění obrazu s motivem sv. Vojtěcha v nice kaplice. Zasvěcení muk archivně nedohledáno, patrocinium zvoleno symbolicky s ohledem na blízkost bývalé Hlavní plavební zdrže Kinských u Dolského můstku (sv.Vojtěch – patron plavců).
Zhotovitel: Jan Pokorný, Děčín
Dokončeno: 2008

Obraz Nejsvětější Trojice na Třípackovém buku (Doubice)
Obraz motivován snahou o vzkříšení starých pomístních názvů (Dreipfötige Büchel – Třípackový buk), na malbě uveden název dvojjazyčně.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2008

Obraz sv. Huberta na Buku sv. Huberta pod Vosím vrchem (Rynartice)
Obraz motivován snahou o vzkříšení starých pomístních názvů (Hubertus Buche – Buk sv. Huberta), na malbě uveden název dvojjazyčně.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2008

Knyova kaple Posledního soudu (Jetřichovice)
Doplnění obrazu v nice skalní kaple, motiv excerpován ze soupisu sakrálních památek z 19. století.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2008

Obraz Marianny Zimmerové v údolí Brtnického potoka (Kopec)
Obraz na skále namalován dle slovního popisu v kronice Brtníků (A. Koch)
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2008

Kaple Vzkříšení Na Potokách (Dolní Chřibská)
Doplnění obrazu v prázdné skalní nice, námět zmíněn v kronice Ernsta Vatera z Rynartic.
Zhotovitel: Miroslav Hejný, Varnsdorf
Dokončeno: 2008, osazeno 2009

Obraz sv. Josefa v údolí Jetřichovické Bělé (Jetřichovice)
Doplnění obrazu v prázdné skalní nice. Námět archivně nedohledán, patrocinium zvoleno symbolicky s ohledem na blízkost vyústění Umrlčí stezky (sv. Josef – patron dobré smrti)
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2009

Hübelova kaple v Streckwald (Hřensko)
Doplnění obrazů v prázdných výklencích, motivy zvoleny podle zachované fotografie z 30. let 20. století – Nejsv. Trojice, sv. Jan Nepomucký, Panna Marie Českokamenická a Panna Marie Pasovská.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2009

Portrét knížete Rudolfa Kinského na Rudolfově kameni
Obraz ve vyhlídkovém altánu se základními informacemi o vývoji názvu lokality.
Zhotovitel: Ivo Švejnoha, Kytlice
Dokončeno: 2010

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation