Skrýt nabídku

Geodynamické a klimatické jevy

Monitoring geodynamických jevů na území NP České Švýcarsko

Monitoring pohybů a deformačního chování dvou vybraných skalních objektů ve vysokém stupni nestability v katastru obce Hřensko v rámci managementu rizik skalního řícení a účely včasného varování. Cílem projektu je získání informace o možných rizikových pohybech vybraných skalních masivů, jež mohou ohrožovat budovy v obci i mezinárodní silnici vedoucí k hraničnímu přechodu Hřensko. Monitoring bude provozován s využitím automatického systému kontrolního sledování s dálkovým přenosem dat, který umožňuje získat dlouhé časové řady dat s velkou četností měření a okamžitou on-line kontrolu údajů na internetu. Výsledky budou rovněž využity nejenom pro včasné varování před skalním řícením, ale též pro další výzkumné aktivity týkající se stability pískovcových skalních masivů. Bude provedeno průběžné i komplexní zhodnocení všech získaných údajů v průběhu 3 let (2008 – 2010), včetně posouzení dlouhodobého vývoje stabilitní situace.

  • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 6 MB)
  • Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 10 MB)
  • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 26,8 MB)

 

Hydrometeorologický monitoring

Dlouhodobý hydrometeorologický monitoring s využitím profesionální meteorologické stanice na jednom stálém místě v NPČŠ (louka u Tokáně) za účelem celoročního sledování vybraných klimatických jevů: srážkové úhrny, teplotu, dobu slunečního svitu, případně evapotranspiraci. Cílem projektu je využití dat pro účely hodnocení všech navazujících složek komplexního monitoringu i pro další výzkumné aktivity v této oblasti, vyhodnocení všech získaných údajů za období 3 let (2008 – 2010) a rovněž porovnání výsledků s ostatními lokalitami v ČR (včetně ostatních NP a CHKO).

  • Závěrečná zpráva za rok 2008, (stáhnout; PDF; 11,5 MB)
  • Závěrečná zpráva za rok 2009, část 1 (stáhnout; PDF; 10,6 MB)
  • Závěrečná zpráva za rok 2009, část 2 (stáhnout; PDF; 7,8 MB)
  • Závěrečná zpráva za rok 2009, část 3 (stáhnout; PDF; 7,8 MB)
  • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 1,3 MB)

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation