Skrýt nabídku

Geologové nahlíželi do nitra Pravčické brány

České Švýcarsko, 25. 9. 2014 – Pomocí georadaru prozkoumali geologové těleso Pravčické brány. Georadar je zařízení, které vysílá elektromagnetické vlny do skalního masívu a přijímá vlny odražené. Pomáhá tedy odhalit anomálie ve zkoumaných tělesech, například pukliny. Georadarové průzkumy jsou s odstupem několika let periodicky opakovány. Získané poznatky slouží mimo jiné k odhadům dalšího vývoje největší evropské pískovcové brány. Naposledy obdobné měření proběhlo v roce 2008. Letos byl průzkum rozšířen o další části brány, které v minulosti ještě zkoumány nebyly.

Současně s georadarovým průzkumem proběhlo také laserové skenování horní části Pravčické brány, doplňující dřívější skeny provedené ze západní a východní strany. Data získaná laserem usnadní přesné modelování tvaru brány a tím také interpretaci výsledků georadarových měření. Využít jich však lze i pro jiné účely.


Georadar: zařízení, které dokáže nahlédnout hluboko do skalních masívů. Foto: Tomáš Salov

Skenování povrchu Pravčické brány: Laserový skener (na stativu) dokáže s velkou přesností snímat tvary povrchu těles. V popředí terčík používaný pro nastavení zařízení. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je dočasně MIMO PROVOZ lesní areál RYSÍ STEZKA na Mezní Louce. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation