Skrýt nabídku

Geologové nahlíželi do nitra Pravčické brány

České Švýcarsko, 25. 9. 2014 – Pomocí georadaru prozkoumali geologové těleso Pravčické brány. Georadar je zařízení, které vysílá elektromagnetické vlny do skalního masívu a přijímá vlny odražené. Pomáhá tedy odhalit anomálie ve zkoumaných tělesech, například pukliny. Georadarové průzkumy jsou s odstupem několika let periodicky opakovány. Získané poznatky slouží mimo jiné k odhadům dalšího vývoje největší evropské pískovcové brány. Naposledy obdobné měření proběhlo v roce 2008. Letos byl průzkum rozšířen o další části brány, které v minulosti ještě zkoumány nebyly.

Současně s georadarovým průzkumem proběhlo také laserové skenování horní části Pravčické brány, doplňující dřívější skeny provedené ze západní a východní strany. Data získaná laserem usnadní přesné modelování tvaru brány a tím také interpretaci výsledků georadarových měření. Využít jich však lze i pro jiné účely.


Georadar: zařízení, které dokáže nahlédnout hluboko do skalních masívů. Foto: Tomáš Salov

Skenování povrchu Pravčické brány: Laserový skener (na stativu) dokáže s velkou přesností snímat tvary povrchu těles. V popředí terčík používaný pro nastavení zařízení. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na pokračující odstraňování následků vichřice zůstávají i nadále uzavřeny zelená TZT ve Studáneckém dole a úsek Köglerovy naučné stezky kolem Plačtivých kamenů (včetně přístupu od Malého Vlčího potoka).


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation