Skrýt nabídku

Horolezectví v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

Ilustrační foto: Stanislav Mitáč

Horolezectví má v Českosaském Švýcarsku velmi dlouhou tradici sahající až do 2. poloviny 19. století. Ani vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále jen "CHKO") v roce 1972 a Národního parku Českého Švýcarsko (dále jen "národní park") v roce 2000 nebyla tato tradice přerušena. Aby však nedocházelo ke konfliktům se zájmy ochrany přírody (ochrana hnízdišť zvláště chráněných ptačích druhů, ochrana skal a skalní vegetace), bylo třeba nastavit určitá omezení a pravidla pro provozování horolezectví.

Horolezectví v národním parku:

Pravidla horolezectví upravuje Návštěvní řád NP České Švýcarsko. Horolezectví je možné provozovat pouze na vyhrazených skalních věžích a masívech. Jejich kompletní seznam s uvedením období, kdy je možné lezení provozovat, je uvedeno v příloze č.2 návštěvního řádu. Přístup k horolezeckým objektům v I. zóně je umožněn výhradně po vyznačených horolezeckých stezkách. Způsob značení těchto horolezeckých cest je uveden zde.

Pravidla horolezectví v národním parku:

  • horolezectví je provozováno na vlastní nebezpečí
  • je třeba dodržovat závazáh "Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách" vydaná Českým horolezeckým svazem
  • je zakázáno používání magnézia jiných chemických a minerálních látek
  • je třeba respektovat dočasná omezení vstupu vyhlášená z důvodu ochrany hnízdišť zvláště chráněných druhů ptáků, případně i z jiných důvodů (vyloučení vstupu do lesa apod.)

Horolezectví v CHKO:

Na území CHKO Labské pískovce platí obdobná pravidla lezení jako na území národního parku. Zvláštní režim platí v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a v Přírodní památce Tiské stěny, kde  je horolezectví regulováno tzv. opatřeními obecné povahy.

 

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde .


Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce. Děkujeme za pochopení.


V pondělí, 24. 6., od 8 do 14h bude omezen vstup na skalní hrad Šaunštejn u Vysoké Lípy. Bude prováděn nátěr přístupových prvků. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation