Skrýt nabídku

Horolezectví v NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce

Ilustrační foto: Stanislav Mitáč

Horolezectví má v Českosaském Švýcarsku velmi dlouhou tradici sahající až do 2. poloviny 19. století. Ani vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále jen "CHKO") v roce 1972 a Národního parku Českého Švýcarsko (dále jen "národní park") v roce 2000 nebyla tato tradice přerušena. Aby však nedocházelo ke konfliktům se zájmy ochrany přírody (ochrana hnízdišť zvláště chráněných ptačích druhů, ochrana skal a skalní vegetace), bylo třeba nastavit určitá omezení a pravidla pro provozování horolezectví.

Horolezectví v národním parku:

Pravidla horolezectví upravuje Návštěvní řád NP České Švýcarsko. Horolezectví je možné provozovat pouze na vyhrazených skalních věžích a masívech. Jejich kompletní seznam s uvedením období, kdy je možné lezení provozovat, je uvedeno v příloze č.2 návštěvního řádu. Přístup k horolezeckým objektům v I. zóně je umožněn výhradně po vyznačených horolezeckých stezkách. Způsob značení těchto horolezeckých cest je uveden zde.

Pravidla horolezectví v národním parku:

  • horolezectví je provozováno na vlastní nebezpečí
  • je třeba dodržovat závazáh "Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách" vydaná Českým horolezeckým svazem
  • je zakázáno používání magnézia jiných chemických a minerálních látek
  • je třeba respektovat dočasná omezení vstupu vyhlášená z důvodu ochrany hnízdišť zvláště chráněných druhů ptáků, případně i z jiných důvodů (vyloučení vstupu do lesa apod.)

Horolezectví v CHKO:

Na území CHKO Labské pískovce platí obdobná pravidla lezení jako na území národního parku. Zvláštní režim platí v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe a v Přírodní památce Tiské stěny, kde  je horolezectví regulováno tzv. opatřeními obecné povahy.

 

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je dočasně MIMO PROVOZ lesní areál RYSÍ STEZKA na Mezní Louce. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation