Skrýt nabídku

Informace dle zákona 106/99 Sb.


Identifikační údaje organizace a povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Úplný název:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Důvod a způsob založení:

Správa Národního parku České Švýcarsko je státní příspěvkovou organizací, zřízenou ke dni 1. ledna 2018 Opatřením č. 23/2017 Ministerstva životního prostředí o vydání zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa Národního parku České Švýcarsko.

Základním účelem Správy je ochrana přírody na území Národního parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Správa NP vykonává na území Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce působnost stanovenou zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  a je pověřena výkonem státní správy dle zvláštních předpisů.

Organizační struktura:

Organizační struktura - klikněte sem.

Působnost útvarů - klikněte sem.

Kontaktní poštovní adresa:

Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Sídlo organizace:

Pražská 457/52, Krásná Lípa

Pracoviště v Děčíně:

Teplická 424/69
405 02 Děčín

Detašovaná pracoviště (osobní návštěvu nutno předem domluvit):

Lesní správa a strážní služba

Jetřichovice 91

Skalní četa

Hřensko 115

Úřední hodiny:

pondělí a středa 8.00 - 17.00

(pouze pracoviště v Krásné Lípě a v Děčíně)

Telefonní čísla:

+420 412 354 050 (sekretariát)

Další telefonní čísla - klikněte sem.

Číslo faxu:

-

Webové stránky:

http://www.npcs.cz

Adresa e-podatelny:

podatelna(zavináč)npcs.cz

Další elektronické adresy:

n.park(zavináč)npcs.cz

Elektronické adresy zaměstnanců - klikněte sem.

Identifikace datové schránky:

u85x3zd

Případné platby lze poukázat:

účet č. 5331431/0710 (finanční dary)

IČO:

06342477

DIČ:

CZ06342477

Seznam hlavních dokumentů:
Rozpočet:
Způsob, jak získat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  • Pro bližší informace klikněte sem.
Příjem žádostí a dalších podání:
  •  Pro bližší informace klikněte sem.
Opravné prostředky:
  •   Pro bližší informace klikněte sem.
Formuláře:
Popisy postupů - návody na řešení životních situací:
  •  Pro bližší informace klikněte sem.
Nejdůležitější používané předpisy:
  • Pro bližší informace klikněte sem.
Sazebník úhrad za poskytnutí informací:
  • Pro bližší informace klikněte sem.
Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Pro bližší informace klikněte sem.
Způsob, jak získat příslušné informace dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí:
  • Pro bližší informace klikněte sem.

 

 

Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation