Skrýt nabídku

Informace o veřejných zakázkách - historie


Veřejné zakázky na rok 2012


Veřejné zakázky v režimu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (rok 2012)

Vážení uchazeči!
Podrobné informace k níže uvedeným veřejným zakázkám získáte na věstníku veřejných zakázek ( www.vestnikverejnychzakazek.cz ), zadávací dokumentaci si lze vyzvednout na Správě NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa 407 47.


 • Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (I.etapa)
  Zadavatel se u této veřejné zakázky na stavební práce rozhodl pro užší řízení.
  Zájemci nejprve zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast spolu s požadovanými doklady o kvalifikaci. Lhůta pro podání žádostí a kvalifikačních dokumentů je uvedena v oznámení o zakázce na www.vestnikverejnychzakazek.cz a je stanovena do 21.3.2012 do 13:00 hod.

  Kvalifikační dokumentace je ke stažení zde (formát PDF, 416 kB)
  Oznámení o zakázce je ke stažení zde (formát PDF, 630kB)
  Opravené oznámení o zakázce je ke stažení zde (formát PDF, 577kB), opravena byla pouze předpokládaná cena zakázky

  Odpovědi na odtazy č.1 a č.2 k zadávacím podmínkám
  ke stažení zde (formát PDF, 68kB)

  Odpověď na dotaz č.3 k zadávacím podmínkám
  ke stažení zde (formát PDF, 50 kB)

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ke stažení zde (formát PDF, 210 kB).

Písemná zpráva zadavatele ke stažení zde (formát PDF; 239 kB).

Smlouva o dílo - formát PDF (stáhnout)

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - formát PDF (stáhnout)


Zadavatel zmocnil k vyřizování celé veřejné zakázky firmu:
Allowance s.r.o., Korunní 810/104, Praha Vinohrady 101 00
kontaktní e-mail:
verejne.zakazky@allowance.cz


 • Lomová stěna - sanace skalního masivu nad silnicí I/62
  Zadavatel se u této veřejné zakázky na stavební práce rozhodl pro užší řízení. Zájemci nejprve zašlou ve stanovené lhůtě žádost o účast spolu s požadovanými doklady o kvalifikaci. Lhůta pro podání žádosti a kvalifikačních dokumentů je uvedena v oznámení o zakázce na www.vestnikverejnychzakazek.cz a je stanovena do 16.3.2012 do 13:00 hod.

  Kvalifikační dokumentace je ke stažení zde (formát PDF, 587 kB).
  Oznámení o zakázce je ke stažení zde (formát PDF, 321kB)

  Odpovědi na dotazy č.1 a č.2 k zadávacím podmínkám
  ke stažení zde (formát PDF, 49kB)
  Smlouva o dílo ke stažení zde (část 01) a zde (část 02)

  Zadavatel zmocnil k vyřizování celé veřejné zakázky firmu:
  Allowance s.r.o., Korunní 810/104, Praha Vinohrady 101 00
  kontaktní e-mail:
  verejne.zakazky@allowance.cz

 • UZAVŘENO - Pěstební činnost na území NP České Švýcarsko v roce 2012 (1.238.676,- Kč bez DPH)
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 723 kB)
  Evidenční číslo zakázky na věstníku VZ: 7000000003016

  Celkově byla zakázka vysoutěžena za 887.423,60 Kč bez DPH

  Vítězi jednotlivých díčích částí zakázky se stali:
  d.č.001 - Sociální firma Slunečnice - 29.020,- Kč bez DPH
  d.č.002 - Sociální firma Slunečnice - 161.702,40 Kč bez DPH
  d.č.003 - Sociální firma Slunečnice - 54.752,- Kč bez DPH
  d.č.004 - Záhorková Eva - 37.720,- Kč bez DPH
  d.č.005 - Záhorková Eva - 32.536,- Kč bez DPH
  d.č.006 - Fratinová Libuše - 73.219,20 Kč bez DPH
  d.č.007 - Záhorková Eva - 137.702,- Kč bez DPH
  d.č.008 - Antonín Vonderka - 42.320,- Kč bez DPH
  d.č.009 - Antonín Vonderka - 39.844,- Kč bez DPH
  d.č.010 - Fratinová Libuše - 21.734,- Kč bez DPH
  d.č.011 - Sociální firma Slunečnice - 35.700,- Kč bez DPH
  d.č.012 - Záhorková Eva - 105.814,- Kč bez DPH
  d.č.013 - Mgr.Stanislav Feigl - 66.000,- Kč bez DPH
  d.č.014 - Mgr.Stanislav Feigl - 49.360,- Kč bez DPH

  S těmito vítěznými uchazeči byla podepsána smlouva o dílo.

 • UZAVŘENO - Těžební činnost na území NP České Švýcarsko v roce 2012 (4.295.560,- Kč bez DPH)
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 688 kB)
  Evidenční číslo zakázky na věstníku VZ: 7000000003300

  Celkově byla zakázka vysoutěžena za 3.484.375,- Kč bez DPH

  Vítězným uchazečem se stal pan Jiří Harych, IČO: 49071131
  S tímto vítězným uchazečem byla podepsána smlouva o dílo.
  Smlouva o dílo ke stažení zde a priloha ke smlouvě o dílo zde

 

Veřejné zakázky malého rozsahu (rok 2012)


 • UZAVŘENO - Opravy lesních cest v roce 2012 (780.630,- Kč bez DPH)
  Opravy poškozených lesních cest: LC Žlutá, LC Bělská a LC Na Winterberg - předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce.

  Prohlídka místa plnění proběhla dne 25.4.2012.
  Nabídky byly předkládány do 9.5.2012 do 12:00 na adresu ČR - Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, 407 46.

  Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dne 9.5.212 od 12:30, výsledky jsou ke stažení zde (PDF, 386 kB). Celkově byla zakázka vysoutěžena za 464.867,- Kč bez DPH.

  Výzva k podání nabídky ke stažení zde (PDF, 620 kB)
  Nabídkové listy a Krycí list ke stažení zde (PDF, 713 kB)
  Návrh smlouvy o dílo ke stažení zde (PDF, 699 kB)

 • Opravy lesních cest v roce 2012 II.etapa (1.077.300,- Kč bez DPH)
  Opravy poškozených lesních cest z dotačního titulu MŽP "Správa nezcizitelného státního majetku" - předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce.

  Prohlídka místa plnění proběhne dne 31.5.2012 sraz zájemců je v 9:00 v Jetřichovicích na lesní správě (č.p.91)

  Nabídky je nutné předložit do 13.6.2012 do 10:00 hod na Správu NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa 407 46. Otevírání obálek proběhne tentýž den od 10:30 hod.

  Výzva k podání nabídky ke stažení zde (PDF, 716kB)
  Nabídkové listy a krycí list ke stažení zde (XLS, 130kB)
  Návrh smlouvy o dílo ke stažení zde (WORD, 54kB)

  UPOZORNĚNÍ : pokládka asfaltu na lesní cestě Kyjovské údolí musí být provedena finišerem. Doplňující informace ke stažení zde (PDF, 144kB)
   


Veřejné zakázky na rok 2011


Veřejné zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (rok 2011)

Vážení uchazeči!
Podrobné informace k níže uvedeným veřejným zakázkám získáte na centrální adrese (www.centralniadresa.cz), zadávací dokumentaci si lze vyzvednout na Správě NP České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa 407 47.


 • UZAVŘENO - Těžba a přiblížení dřevní hmoty harvestorovou technologií na území NPČŠ v roce 2012 (2.872.608,- Kč bez DPH)
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 716 kB)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60065366

  Celkově byla zakázka vysoutěžena za 2.284.814,- Kč bez DPH.

  Vítězným uchazečem se stala firma UNILES, a.s. IČO:47307706

 • UZAVŘENO - Pěstební činnost na území NPČŠ v roce 2011 (1.561.583,- Kč bez DPH)
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 665 kB)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60055190

  Celkově byla zakázka vysoutěžena za 1.234.156,60 Kč bez DPH.

  Vítěznými uchazeči u jednotlivých díčích částí zakázky se stali:
  d.č.001 - Fratinová Libuše - s nabídkovou cenou 29.780,- Kč bez DPH
  d.č.002 - Fratinová Libuše - s nabídkovou cenou 130.943,80 Kč bez DPH
  d.č.003 - Sociální firma Slunečnice o.s. - s nab. cenou 82.824,- Kč bez DPH
  d.č.004 - Sociální firma Slunečnice o.s. - s nab. cenou 28.156,- Kč bez DPH
  d.č.005 - Fratinová Libuše - s nabídkovou cenou 32.658,80 Kč bez DPH
  d.č.006 - Sociální firma Sluenčnice o.s. - s nab.cenou 26.656,- Kč bez DPH
  d.č.007 - Sociální firma Slunečnice o.s. - s nab.cenou 42.132,- Kč bez DPH
  d.č.008 - Fratinová Libuse - s nabídkovou cenou 151.750,- Kč bez DPH
  d.č.009 - Vonderka Antonín - s nabídkovou cenou 26.816,- Kč bez DPH
  d.č.010 - Less&Forest s.r.o - s nabídkovou cenou 16.720,- Kč bez DPH
  d.č.011 - Sociálná firma Slunečnice o.s. - s nab.cenou 41.720,- Kč bez DPH
  d.č.012 - Fratinová Libuše -  s nabídkovou cenou 89.000,- Kč bez DPH
  d.č.013 - KM Nezmar s.r.o. - s nabídkovou cenou 535.000,- Kč bez DPH

 • UZAVŘENO - Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2011 (3.425.600,- Kč bez DPH)
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 679 kB)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60055367

  Uchazeč, který se umístil na prvním místě, odstoupil od možnosti podepsat smlouvu o dílo.

  Uchazečem, který se umístil na druhém místě a se kterým byla uzavřena smlouva o dílo se stala firma UNILES, a.s. s nabídkovou cenou 3.153.985,- Kč bez DPH.

 

Veřejné zakázky malého rozsahu (rok 2011)


 • Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:

Podpora ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska

Celková předpokládaná hodnota zakázky: 1 658 333,33 Kč bez DPH (1 990 000,- Kč vč. 20 % DPH). Zadavatel nepřipouští překročení předpokládané ceny zakázky.

Zadavatel:              ČR – Správa Národního parku České Švýcarsko
Sídlo:                     Pražská 52, 407 46  Krásná Lípa
IČ:                          70565759
Bankovní spojení: ČNB Ústí n. L.
Číslo účtu:             39021431/0710
Kontaktní osoba pro dotazy k výzvě: Ing. Pavel Benda, Ph.D. , tel.: 737 276 998,            email:p.benda@npcs.cz
Termín pro podání nabídky: 13.12.2011 do 12:00 hodin

Všechny podrobnosti ke stažení:

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Výzva k podání nabídky

Projektová dokumentace


 • UZAVŘENO - Technická údržba nemovitostí v majetku SNPČŠ (údržbář)

  Vítězným uchazečem se stal pan Miloslav Pitner s nabídkovou cenou 19.000,- Kč/měsíc (není plátcem DPH).

  výsledné pořadí nabídek ke stažení zde (166 kB , PDF)

  Doba plnění předmětu díla je od 1.12.2011 do 31.12.2012.
  Dotazy k veřejné zakázce zodpovíme na tel.: 737276982

 • UZAVŘENO - Opravy lesních cest na území NPČŠ v roce 2011

  Vítěznými uchazeči se stali:

  Oprava souboru lesních cest drceným štěrkem -
  Tomáš Laštůvka s nabídkovou cenou 235.315,- Kč bez DPH

  Oprava souboru lesních cest pískovcovými nplaveninami -
  Stavební práce Bardzák s nabídkovou cenou 234.080,- Kč bez DPH

  Oprava LC Benešovka dřevěným povalem -
  Kateřina Růžičková s nabídkovou cenou 507.000,- Kč (není plátcem DPH)

  Oprava LC Zadní Jetřichovice dřevěným povalem -
  Vojtěch Novák s nabídkovou cenou 180.000,- Kč (není plátcem DPH)

 • UZAVŘENO - Vybavení interiéru objektu Hřensko 115 nábytkem

  Vítezným uchazečem se stala firma  PROFIL nábytek a.s. s nabídkovou cenou 259.920,- Kč včetně DPH

  výzva k podání nabídky - formát PDF ( stáhnout )
  nabídkový list - formát XLS ( stáhnout )
  usnesení vlády ČR - formát PDF ( stáhnout )
  metodika pro nákup nábytku - formát PDF ( stáhnout )

  Dotazy k výběrovému řízení rádi zodpovíme na tel.: 737276974

 • UZAVŘENO - Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér (I. etapa) - projekt

Vítězným uchazečem se stala firma STRIX Chomutov, a.s. s nabídkovou cenou 384.000,- Kč včetně DPH.

Dotazy k výběrovému řízení rádi zodpovíme na telefonu 412 354 035 nebo 737 276 850.

 • Zadávací dokumentace - formát PDF (stáhnout)
 • Projektová dokumentace (část 1) - formát PDF (stáhnout)
 • Projektová dokumentace (část 2) - formát PDF (stáhnout)

 • UZAVŘENO - Oprava objektu Hřensko 115

  Vítězným uchazečem se stala firma Podmokelská stavební společnost s.r.o. s nabídkovou cenou 1.943.388,07 Kč včetně DPH.

  Dotazy k výběrovému řízení rádi zodpovíme na tel.: 737276974

  Krycí list stavby - formát XLS (stáhnout, 198 kB)
  Výkaz výměr - stav.úpravy, ZTI, ÚT, elektro - formát XLS (stáhnout, 205 kB)
  Výkaz výměr - elektrotechnická zařízení - formát XLS (stáhnout, 230 kB)
  Výkaz výměr - výměna oken - formát XLS (stáhnout, 79 kB)

 • UZAVŘENO - Pronájem turistické chaty  č.p. 127 v lokalitě "Na Tokání", k.ú. Jetřichovice u Děčína

Výzva k podání nabídky ke stažení ve formátu PDF (stáhnout, 150 kB)
Návrh nájemní smlouvy ke stažení ve formátu PDF (stáhnout, 87 kB)


 Veřejné zakázky na rok 2010


Veřejné zakázky v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (rok 2010)

Podrobné informace k níže uvedeným veřejným zakázkám získáte na centrální adrese (www.centralniadresa.cz)


 • Uzavřeno: 08/2010 Těžba a přibližování dřevní hmoty harvestorovou technologií 2011 (3 619 993,- Kč bez DPH)
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 159 kB)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60049515

  Vítězným uchazečem, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo, se stala firma BAGO s.r.o. s nabídkovu cenou 2.533.998,- Kč bez DPH


 • Uzavřeno: 07/2010 Úpravy druhové skladby lesních ekosystémů NPČŠ (19 562 959,- Kč bez DPH)
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 190 kB)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60049555

  Vítězným uchazečem, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo, se stala firma LESS&FOREST, s.r.o.  s nabídkovu cenou 17.283.236,- Kč bez DPH

  Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 • Uzavřeno: 06/2010 Podpora biodiverzity - odstranění borovice vejmutovky (18 725 170,- Kč bez DPH)
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 166 kB)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60049496

  Vítězným uchazečem, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo, se stala firma HEDERA ZIMA spol. s r.o. s nabídkovu cenou 12.646.421,- Kč bez DPH

  Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

 • Uzavřeno: 05/2010 Podpora biodiverzity - rozšíření území ponechaného samovolnému vývoji 2. etapa (3 487 375,- Kč bez DPH)

Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60042228

Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 480 kB)

Vítězným uchazečem, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo, se stal pan Marek Klofáč s nabídkovou cenou 3 119 418,40 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.


 • Uzavřeno: 04/2010 – těžba a odkornění borovice vejmutovky na území NPČŠ v roce 2010 (1 088 855,- Kč bez DPH)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60041273
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 700 kB)

  Vítěznými uchazeči jednotlivých dílčích částí, se kterými byla uzavřena smlouva o dílo, se stali:
  část 001 - Lesní spol. Litoměřice, a.s. s nab.cenou 234 833,- Kč bez DPH
  část 002 - pan Josef Pithart s nabídkovou cenou 93 925,- Kč bez DPH
  část 003 - KM Nezmar s.r.o. s nabídkovou cenou 143 172,- Kč bez DPH
  část 004 - Lesní spol. Litoměřice, a.s. s nab.cenou 371 073,- Kč bez DPH

  Celkově byla zakázka vysoutěžena za 843 003,- Kč bez DPH.

 • Uzavřeno: 03/2010 – pěstební činnost na území NPČŠ v roce 2010 (3 894 948,- Kč bez DPH)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60040809
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 700 kB)

  Vítěznými uchazeči jednotlivých dílčích částí, se kterými byla uzavřena smlouva o dílo, se stali:
  část 001 - IBL CZ, a.s. s nabídkovou cenou 32 341,50 Kč bez DPH
  část 002 - IBL CZ, a.s. s nabídkovou cenou 113 600,50 Kč bez DPH
  část 003 - Sociální firma Slunečnice, o.s. s nab. cenou 39 630,- Kč bez DPH
  část 004 - Sociální firma Slunečnice, o.s. s nab. cenou 68 600,- Kč bez DPH
  část 005 - paní Libuše Fratinová s nabídkovou cenou 32 192,10 Kč bez DPH
  část 006 - pan Pavel Gál s nabídkovou cenou 5 529,- Kč bez DPH
  část 007 - Sociální firma Slunečnice, o.s. s nab. cenou 35 336,- Kč bez DPH
  část 008 - paní Libuše Fratinová s nabídkovou cenou 12 543,- Kč bez DPH
  část 009 - pan Antonín Vonderka s nabídkovou cenou 17 568,- Kč bez DPH
  část 010 - Sociální firma Slunečnice, o.s. s nab. cenou 27 300,- Kč bez DPH
  část 011 - paní Libuše Fratinová s nabídkovou cenou 123 500,- Kč bez DPH
  část 012 - UNILES, a.s. s nabídkovou cenou 102 675,- Kč bez DPH
  část 013 - pan Roman Záhorka s nabídkovou cenou 1 761 025,- Kč bez DPH
  část 014 - pan Pavel Gál s nabídkovou cenou 16 394,- Kč bez DPH
  část 015 - UNILES, a.s. s nabídkovou cenou 7 020,- Kč bez DPH
  část 016 - Mgr. Stanislav Feigl s nabídkovou cenou 74 130,- Kč bez DPH
  část 017 - Mgr. Stanislav Feigl s nabídkovou cenou 252 000,- Kč bez DPH
  část 018 - pan Antonín Seďa s nabídkovou cenou 114 150,- Kč bez DPH

  Celkově byla zakázka vysoutěžena za 2 835 534,10 Kč bez DPH.

 • Uzavřeno: 02/2010 – těžební činnost na území NPČŠ v roce 2010 (4 489 910,- Kč bez DPH)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60036767
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 700 kB)

Vítězným uchazečem, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo, se stala firma Uniles a.s. s nabídkovu cenou 3.528.085,- Kč bez DPH


 • Uzavřeno: 01/2010 – těžba a přibližování dřevní hmoty harvestorovou technologií 2010 (3 208 360,- Kč bez DPH)
  Evidenční číslo zakázky na centrální adrese: 60036222
  Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 700 kB)

Vítězným uchazečem, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo se stala firma Jaruška Maňásková s.r.o. s nabídkovu cenou 2.275.650,- Kč bez DPH


Veřejné zakázky malého rozsahu (rok 2010)


 • ZRUŠENO: Stavební interiérové úpravy, objekt Hřensko č.p. 115

Výzva k podání nabídky: Stavební interiérové úpravy, objekt Hřensko č.p. 115.

Stáhnout Výzvu k podání nabídek (formát PDF, 135 kB)
 


 • Uzavřeno: Opravy lesních cest v roce 2010  

  Veřejná zakázka je se týká oprav lesních cest na území Národního parku České Švýcarsko a je rozdělena do 5 částí.
  (celková předpokládaná cena všech oprav činila 1.240.500,- Kč včetně DPH)

  Výzva k podání nabídek na opravy cest  (formát PDF, 198 kB)

  Vítězní uchazeči:
  Oprava LC s asfaltovým povrchem 
  KM Nezmar s.r.o. s nabídkovou cenou 134.258,40 Kč vč.DPH

  Oprava LC První Brána 
  Radek Dvořák s nabídkovou cenou 317.784,- Kč vč.DPH

  Oprava LC Červený kříž a OM Doubice a Dubák
  Michal Bardzák s nabídkovou cenou 105.554,- Kč vč.DPH

  Oprava LC Druhá Brána a OM Konírny
  Radek Dvořák s nabídkovou cenou 197.445,30 Kč vč.DPH

  Oprava LC Ke Sklípku
  Radek Dvořák s nabídkovou cenou 354.971,50 Kč vč.DPH

 •  Uzavřeno: Sanační opatření k zajištění bezpečnosti nad Janovskou silnicí, NPČŠ (669 748,- Kč bez DPH)

Stáhnout předmět zakázky (formát PDF, 760 kB)

Vítězným uchazečem, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo se stala firma STRIX Chomutov, a.s. s nabídkovu cenou 425 656,66 Kč bez DPH

Veřejná zakázka je spolufinancována z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation