Skrýt nabídku

Jez u Dolského mlýna se příští povodně bát nemusí

Jetřichovice, 15. 12. 2011 – Práce na zajištění jezu na řece Kamenici u kulturní památky Dolský mlýn v národním parku České Švýcarsko proti dalšímu rozpadu byly počátkem prosince dokončeny. Úprav se dočkala střední část tělesa jezu, která již byla zcela rozložena následkem působení vodního toku. Pískovcové bloky, ze kterých byla složena, dlouhodobě ležely volně v korytě řeky. Střední část jezu byla upravena tak, aby byla minimalizivána hrozba rozpadu částí jezu, které byly ministerstvem kultury prohlášeny za součást kulturní památky Dolský mlýn, zejména následkem častých povodní.

“Provedení prací ke stabilizaci jezu u Dolského mlýna bylo nezbytné dokončit ještě letos, měli jsme obavy, že by pro něj příští větší povodeň mohla být tou poslední,” říká ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda, a pokračuje: “Jsme přesvědčeni, že se včasným zpevněním střední části, která v podstatě již ani neexistovala, podařilo chráněné části jezu zachránit.”

Stavební činnosti se týkaly výhradně části jezu, která není uvedena v rozhodnutí ministerstva kultury o vyhlášení kulturní památky Dolský mlýn. Během prací došlo k odklonu od původní projektové dokumentace, v důsledku reálných podmínek na staveništi. Po konzultaci s odborníky bylo například nutné z důvodu nestabilního podloží v korytě Kamenice vytvořit základ pro dláždění středové průrvy, operativní řešení si vyžádalo také opětovné uložení pískovcových bloků, často již značně opracovaných dlouhodobým působením vody.

Na úpravy jezu Správa Národního parku České Švýcarsko vynaložila 1 milion korun, práce trvaly tři měsíce.


Jez před zásahem: Středová část jezu byla zcela rozložena působením vody. Řada pískovcových bloků byla proudem vody značně opracována. Hrozil rozpad dalších, ještě dochovalých částí jezu.

Jez po stabilizaci: Příštím povodním by jez již měl odolat.

 

Aktuálně:

Po dokončení díla se vynořily spekulace, zda během prací nedošlo k nepřiměřenému zásahu do kulturní památky Dolský mlýn. Práce probíhaly v řečišti Kamenice, na pozemcích ppč. 915/2 v k.ú. Vysoká Lípa a 316 v k.ú. Kamenická Stráň. Kulturní památka nebyla přímými pracemi zasažena.

Vyjádření NPÚ můžete ve formátu PDF stáhnout zde.
Snímek z katastrální mapy můžete stáhnout zde.
Letecký snímek oblasti s katastrální mapou si můžete prohlédnout zde (průrva jezu je dobře patrná díky čeřinám v toku Kamenice).

Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation