Skrýt nabídku

Junior Ranger

 

 

Přírodovědně hravý dětský oddíl Junior Ranger vznikl 4. října roku 2000 v Krásné Lípě při Správě Národního parku České Švýcarsko a je určen dětem z okolí Národního parku, které jsou již školou povinné.

Náplní oddílu je především Národní park České Švýcarsko a jeho okolí. Děti v oddílu tak poznávají kraj, v němž žijí a hravou formou se seznamují s přírodou i s rostlinnými a živočišnými druhy naší oblasti. Učí se zálesáckým a tábornickým dovednostem (uzlování, práce s mapou, zdravověda, atp.). V rámci spolupráce s Národním parkem Saské Švýcarsko a jeho Junior Rangery se alespoň jednou do roka vydáváme na návštěvu k našim německým sousedům. Schůzky oddílu jsou pestré a hravé - střídáme pohybové aktivity s vědomostními či tvořivými a během schůzek čekají na děti i různé kvízy, hlavolamy či hry na postřeh. Pořádáme také jednodenní a vícedenní víkendové akce, kdy se vydáváme na delší výlety po Národním parku nebo po přilehlých CHKO Labské pískovce či Lužické hory. Vyvrcholením oddílové činnosti je 14denní stanový tábor o letních prázdninách, v němž zúročíme vše, co jsme se během schůzek v oddílu naučili.

Oddíl má čtyři družiny, rozdělené podle věku dětí a místa jejich schůzek.

Tři družiny se scházejí v Krásné Lípě v oddílové klubovně v budově Správy NP České Švýcarsko (Pražská 52, Krásná Lípa).

Pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ jsou určeny úterní schůzky od 15:30 do 17:00. Vedoucím družiny je Jarmila Judová, 775 552 790775 552 790.

Pro děti od 4. do 9. třídy jsou určeny středeční schůzky od 15:30 do 17:00. Vedoucím družiny je Jakub Juda (737 276 863).

Pro děti od 4. do 9. třídy jsou určeny čtvrteční schůzky od 15:30 do 17:00. Vedoucím družiny je Dagmar Řebíčková (702 529 504702 529 504).

Jedna družina se schází v základní škole ve Starých Křečanech. Tato družina má nepravidelné schůzky. Většinou se jedná o několik pátků v měsíci od cca 14:30 do 17:00. Vedoucím oddílu je Roman Neckář (775 530 787775 530 787).

Pokud uvažujete o přihlášení se do oddílu. Vyberte si místo schůzek, den a čas a zavolejte přímo vedoucímu družiny, který se s vámi domluví.

Všechny děti jsou na schůzkách, víkendovkách, táborech a dalších akcích oddílu Junior Ranger úrazově pojištěny. Vedoucí mají odpovědnostní pojistku.

Oddíl Junior Ranger je úředně veden a registrován u Českého svazu ochránců přírody NETOPÝR z Varnsdorfu. Oddíl spadá pod mladé ochránce přírody, tzv. MOPíky (více na ww.mopici.cz.). Český svaz ochránců přírody je držitelem čestného titulu NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží.

Hlavním vedoucím oddílu je Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz.

VSTUP PRO ČLENY ODDÍLU JUNIOR RANGER I PRO PŘÍPADNÉ ZVĚDAVCE ČI ZÁJEMCE O ODDÍL

Omezení vstupu

Respektujte prosím omezení vstupu v souvislosti s ochranou hnízdišť chráněných ptačích druhů. Více informací zde.


Probíhá oprava České silnice z Vysoké Lípy do Zadních Jetřichovic. Podrobnosti zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Vyzkoušejte si své znalosti o Českosaském Švýcarsku v naší vědomostní soutěži. Soutěž najdete zde.


Navštivte výstavu "Čápi". Více informací zde.


Prohlédněte si výstavu "Návrat divočiny do Českého Švýcarska". Více infromací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

CHKO Labské pískovce

Park Narodowy Gór StołowychEUROPARC Federation