Skrýt nabídku

Návrh klidových území NP České Švýcarsko

Správa NP České Švýcarsko zpracovala na základě příslušných ustanovení Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "ZOPK") a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí k vymezování, navrhování a schvalování klidových území národních parků v České republice návrh klidových území Národního parku České Švýcarsko.

V souladu s §17 ZOPK jsou klidová území národního parku území s omezeným pohybem osob (pohyb návštěvníků je povolen pouze po cestách vyhrazených správou NP) z důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek, které jsou citlivé na nadměrný pohyb osob a zranitelné vlivem rušivých vlivů s ním spojených.

Bližší komentář k návrhu klidových území, včetně mapových příloh, naleznete pod příslušnými odkazy níže.

Případné připomínky k návrhu nám prosím zašlete nejpozději do 22. března 2019 na adresu r.nagel@npcs.cz. Veškeré připomínky budou řádně vypořádány. Způsob vypořádání připomínek a případné úpravy návrhu zonace budou veřejnosti představeny na seminářích ve dnech 28. a 30. března (o podrobnostech týkajících se místa a času konání vás budeme s předstihem informovat).

Správa NP České Švýcarsko

Dokumenty ke stažení:

Mapové podklady:

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je mimo provoz naučný areál Rysí stezka na Mezní Louce. K dispozici je pouze dětské hřiště v blízkosti kempu Mezní Louka. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation