Skrýt nabídku

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční patří díky nápadnému pestrobarevnému zbarvení mezi nepřehlédnutelné ptáky naší přírody. Ledňáčků se na světě vyskytuje asi 90 druhů a jejich domovem jsou obvykle tropy a subtropy. Ale pouze ledňáček říční je obyvatelem našeho kontinentu. Pro své zářivé barvy je nazýván létajícím drahokamem. Pozorný návštěvník přírody může tohoto drobného ptáka spatřit na březích větších potoků, volně tekoucích říček a rybníků. Sedává na větvích nad vodní hladinou a vyčkává na drobné rybky, které jsou jeho hlavní potravou.  Kořist loví střemhlavým letem a s křídly přitaženými k tělu se ponoří pod vodu až do hloubky jednoho metru.

I když ledňáček v České republice pravidelně hnízdí, nepatří mezi příliš hojné druhy. Pro tento druh je typické kolísání stavů během let. Přirozenou příčinou někdy i drastických úbytků jejich počtů jsou kruté zimy, kdy led na hladině zabraňuje přístupu k potravě. Po nepříznivém roce trvá i několik let, než se počty zvednou. Na velikosti populace ledňáčka se mnohdy podílí negativně člověk. Základním požadavkem ledňáčka na prostředí je čistá voda a přítomnost kolmých hlinitých či písčitých břehů. V nich si totiž v období hnízdění vyhrabává hnízdní nory dlouhé až jeden metr. Během hnízdního období ledňáček nehloubí pouze jednu, ale i dvě nebo tři nory po sobě, ve kterých pár vyvede na svět mladé. Opakovaným hnízděním v jedné sezóně (výjimečně jsou doložena i čtyři hnízdění) nahrazuje vysoké zimní ztráty. Pomáhá také to, že část mláďat zimuje v jižní Evropě a doplňují tak zimou zdecimované populace u nás. Pokud uvidíme ledňáčka nesoucího rybku hlavou napřed, můžeme si být jisti, že se poblíž nachází jeho hnízdo, resp. hnízdní nora.

Přestože se situace pro ledňáčka u nás zlepšuje, stav vodních toků negativně ovlivnilo jejich plošné napřimování, opevňování břehů a znečištění řek odpady a splachy z polí. Narušené životní prostředí neposkytuje ledňáčkům dostatek potravních a hnízdních příležitostí. V minulosti byly na území naší republiky jeho stavy zřejmě početnější. V posledních dvaceti letech se zdá, že početnost mírně vzrostla a v současnosti se v České republice jeho počet odhaduje na 500-900 párů. V naší oblasti ledňáček pravidelně hnízdí i zimuje v počtu 6-10 párů, ale potenciálně by zde mohlo hnízdit až 15 párů. Pravidelně se s ledňáčkem můžeme setkat zejména v povodí řeky Kamenice, ale také i Jílovského potoka a Křinice. Ledňáčkům můžeme pomoci i úpravou břehů tak, aby si zde mohl vyhloubit hnízdní nory. 

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation