Skrýt nabídku

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Ledňáček říční patří díky nápadnému pestrobarevnému zbarvení mezi nepřehlédnutelné ptáky naší přírody. Ledňáčků se na světě vyskytuje asi 90 druhů a jejich domovem jsou obvykle tropy a subtropy. Ale pouze ledňáček říční je obyvatelem našeho kontinentu. Pro své zářivé barvy je nazýván létajícím drahokamem. Pozorný návštěvník přírody může tohoto drobného ptáka spatřit na březích větších potoků, volně tekoucích říček a rybníků. Sedává na větvích nad vodní hladinou a vyčkává na drobné rybky, které jsou jeho hlavní potravou.  Kořist loví střemhlavým letem a s křídly přitaženými k tělu se ponoří pod vodu až do hloubky jednoho metru.

I když ledňáček v České republice pravidelně hnízdí, nepatří mezi příliš hojné druhy. Pro tento druh je typické kolísání stavů během let. Přirozenou příčinou někdy i drastických úbytků jejich počtů jsou kruté zimy, kdy led na hladině zabraňuje přístupu k potravě. Po nepříznivém roce trvá i několik let, než se počty zvednou. Na velikosti populace ledňáčka se mnohdy podílí negativně člověk. Základním požadavkem ledňáčka na prostředí je čistá voda a přítomnost kolmých hlinitých či písčitých břehů. V nich si totiž v období hnízdění vyhrabává hnízdní nory dlouhé až jeden metr. Během hnízdního období ledňáček nehloubí pouze jednu, ale i dvě nebo tři nory po sobě, ve kterých pár vyvede na svět mladé. Opakovaným hnízděním v jedné sezóně (výjimečně jsou doložena i čtyři hnízdění) nahrazuje vysoké zimní ztráty. Pomáhá také to, že část mláďat zimuje v jižní Evropě a doplňují tak zimou zdecimované populace u nás. Pokud uvidíme ledňáčka nesoucího rybku hlavou napřed, můžeme si být jisti, že se poblíž nachází jeho hnízdo, resp. hnízdní nora.

Přestože se situace pro ledňáčka u nás zlepšuje, stav vodních toků negativně ovlivnilo jejich plošné napřimování, opevňování břehů a znečištění řek odpady a splachy z polí. Narušené životní prostředí neposkytuje ledňáčkům dostatek potravních a hnízdních příležitostí. V minulosti byly na území naší republiky jeho stavy zřejmě početnější. V posledních dvaceti letech se zdá, že početnost mírně vzrostla a v současnosti se v České republice jeho počet odhaduje na 500-900 párů. V naší oblasti ledňáček pravidelně hnízdí i zimuje v počtu 6-10 párů, ale potenciálně by zde mohlo hnízdit až 15 párů. Pravidelně se s ledňáčkem můžeme setkat zejména v povodí řeky Kamenice, ale také i Jílovského potoka a Křinice. Ledňáčkům můžeme pomoci i úpravou břehů tak, aby si zde mohl vyhloubit hnízdní nory. 

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je dočasně MIMO PROVOZ lesní areál RYSÍ STEZKA na Mezní Louce. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation