Skrýt nabídku

Lososi našli nový domov - děkujeme také veřejnosti

Jetřichovice, 20. 10. 2010 – Rekordní počet 10 tisíc malých lososů vypustili do říčky Kamenice a jejích přítoků příznivci návratu tohoto ohroženého druhu do našich vod. Na letošním podzimním vysazování lososů se poprvé významně podíleli také soukromí dárci z řad veřejnosti. Ti již od loňského podzimu přispívali prostřednictvím dárcovských SMS v rámci projektu Návrat lososů. Celkem veřejnost adoptovala celou třetinu vysazovaných ryb. Někteří z adoptivních rodičů neváhali a přijeli rybky vypustit sami. Patronát nad projektem převzal známý herec a vášnivý rybář Rudolf Hrušínský, který adoptivní rodiče povzbudil v den vypouštění zdravicí.

„Projekt Návrat lososů je unikátní právě aktivním zapojením veřejnosti do zlepšování stavu přírody,“ přibližuje sbírku Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a vysvětluje: „Smyslem sbírky rozhodně není jen získávání peněz na nákup lososů. Dárci nám zároveň pomáhají šířit poznatek, že z přírody nelze ustavičně jen brát. Často se potýkáme s problémy v důsledku jejího necitlivého využívání v minulosti a tam, kde to ještě jde, usilujeme o nápravu chyb našich předků. Právě v tom nám nyní veřejnost velmi pomáhá.“

Dříve vcelku běžný losos obecný z českých vod zmizel počátkem padesátých let minulého století, zejména následkem stavby jezů na Labi a pozdějšího silného znečištění toku. Snaha o repatriaci, tedy navrácení těchto ušlechtilých ryb do přírody, probíhá od roku 1998, kdy rybáři a ochránci zahájili pravidelné jarní vysazování lososího plůdku. V roce 2008 správa parku ve spolupráci s partnery aktivity rozšířila o souběžný program vypouštění odrostlejších rybiček o délce 7 až 8 centimetrů, který je známý pod jménem Návrat lososů. Součástí projektu je také sbírka s podporou DMS, v rámci které během jednoho roku lidé přispěli na lososy částkou přesahující 70 tisíc korun. Díky dalším příspěvkům firemních dárců a správy národního parku se podařilo shromáždit 200 tisíc korun na nákup malých lososů.

„Dnešní vypouštění lososů je zakončením první fáze projektu a odměnou pro všechny, kdo přispěli. Věřím, že úspěch projektu inspiruje i ostatní a že projekt bude zdárně pokračovat i v příštích letech. Přeji všem dnes vypuštěným rybkám šťastnou cestu. Ať jedou!“ říká Radek Hovorka, zástupce značky King Oscar pro střední Evropu.

Letošním vypuštěním adoptovaných ryb projekt Návrat lososů zdaleka nekončí. Sbírka poběží ještě nejméně dva roky a veřejnost může nadále lososy adoptovat. Nově adoptované ryby budou vypuštěny na podzim 2011. Lidé mohou adopci provést zasláním DMS zprávy ve tvaru DMS(mezera) NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více informací najdou dárci na internetových stránkách projektu www.navratlososu.cz a na www.darcovskasms.cz.


Příprava na vypouštění: Po aklimatizaci jsou malí lososi připraveni na vypuštění do jejich nového a přirozeného prostředí.

 

Partneři a dárci

Partneři projektu Návrat lososů jsou Správa NP České Švýcarsko, Český rybářský svaz, obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a značka norských konzervovaných ryb King Oscar. Finančně podzimní vypouštění lososů v roce 2010 podpořili:

Veřejnost
65.000,- Kč (částka ve výši >5.000,- Kč ponechána na účtu na příští rok)

New Wave Location s.r.o.
50.000,- Kč

MERCATA Třebíč, s.r.o.
15.000,- Kč

Alcan Děčín Extrusions s.r.o.  
10.000,- Kč

ČR - Správa NP České Švýcarsko
60.000,- Kč

Správa NP České Švýcarsko děkuje všem dárcům a sponzorům projektu za významnou podporu.

Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation