Skrýt nabídku

Lososi se vracejí, letos je jich ale méně

Českosaské Švýcarsko, 21. 11. 2014 Lososi se do říček Kamenice a Lachsbach v Českém a Saském Švýcarsku vrátili i letos. V těchto přítocích Labe, do kterých jsou lososi na jaře a na podzim také pravidelně vysazováni, však byli letos prokazatelně zaznamenáni vždy jen po jednom navrátilci. Odborníci mají za to, že teplý podzim, relativně vysoká teplota a především malé množství vody v říčkách lososům návrat ztěžují. Mnozí se proto patrně třou nouzově přímo v Labi a poté se vracejí zpět do moře. Podle informací z Geesthachtu, kde se na dolním toku Labe nachází rybí přechod se speciálním počítadlem ryb, přitom do celého labského systému vplulo zhruba stejné množství lososů, jako v předchozích letech. To by potvrzovalo předpoklad, že rybám v návratu do domovských vod brání právě aktuální klimatické a vodní poměry.

"Skutečnost, že počty lososů mohou rok od roku kolísat, není pro nás příliš překvapivá, v minulosti jsme roky s malým počtem navrátilců již zaznamenali," říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: "Tyto situace nám především ukazují, že je nezbytné v návratovém projektu pokračovat, aby se lososí populace postupně stabilizovala."

O obnovu populace v minulosti člověkem vyhubených lososů obecných dlouhodobě usilují rybáři i ochrana přírody. Správa národního parku České Švýcarsko spolu s dalšími partnery[1] také spustila projekt nazvaný Návrat lososů (www.navratlososu.cz), který do tohoto úsilí zapojuje i veřejnost, například adopcí lososa nebo pomocí při vypouštění lososů do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko.

Jak adoptovat lososa:
Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 Kč. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně, zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží dvanáctkrát 28,50 Kč. Bližší informace o DMS sbírkách na www.darcovskasms.cz.

Poznámka:
[1] Hlavními partnery projektu Návrat lososů (www.navratlososu.cz) jsou Správa NP České Švýcarsko, Český rybářský svaz, MAKRO Cash & Carry a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.Kontrolní odlov na Lachsbachu v Bad Schandau, 21. 11. 2014: Za celé sledované období zde byl zaznamenán jediný losos. Jiný losos byl zaznamenán v Edmundově soutěsce v Kamenici koncem října 2014. Větší množství lososů pak pozorovali němečtí rybáři přímo v Labi, odkud se však lososi letos většinou nevydali do domovských přítoků. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde .


Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation