Skrýt nabídku

Mezinárodní noc pro netopýry v Krásné Lípě

České Švýcarsko, 13. 9. 2016 – V pátek, 9. září 2016, proběhl v areálu Správy národního parku v Krásné Lípě další ročník Mezinárodní noci pro netopýry. Ve večerních hodinách přišlo zhruba 150 účastníků nahlédnout do života těchto tajemných a mnoha mýty opředených tvorů, kteří jsou neodmyslitelnou součástí naší přírody.

Specialisté zabývající se životem netopýrů – chiropterologové – představili návštěvníkům akce výbavu pro svou práci, např. BAT detektor pro převod hlasových projevů netopýrů do pro člověka slyšitelného spektra či sítě využívané pro monitorovací odchyty. Prezentovali také dva živé hendikepované netopýry rezavé, kteří sde nyní nacházejí v jejich péči. Pozornost lákala také rukodělná dílna, kde návštěvníci mohli netopýřími motivy potisknout šátky či sáčky, své znalosti mohli podrobit zkoušce v rámci „poznávačky“ zaměřené na netopýří potravu a malého vědomostního testu.

Pět vylosovaných soutěžících si s sebou domů odneslo také budku pro netopýry, kterou mohou na vhodném místě nainstalovat. Na závěr akce byla připravena stezka odvahy se sladkou tečkou na závěr, a to v podobě čokoládových netopýrů.

Mezinárodní noci pro netopýry se pro zvýšení povědomí o užitečnosti těchto létajících savců konají ve 40 zemích celého světa, v České republice proběhlo letos 53 akcí. Celkově se jednalo o dvacátý ročník, Správa národního parku České Švýcarsko pořádala tuto akci již poosmé, a to ve spolupráci s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko.

Finančně akci podpořili Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Nadace ČEZ a Ǔstecký kraj.

Další akce zaměřená na netopýry proběhne v pátek, 30. září 2016, u Jeskyně víl v Kyjovském údolí na Krásnolipsku, a to od 20 do 23 hodin. V rámci chystané akce budou účastníci svědky monitorovacích odchytů netopýrů do lehkých sítí, jejich určování, záznamu vybraných parametrů a následného vypuštění do přírody.


Dotknout se netopýra: Chiropterolog Ota Fabiánek ukazuje netopýra rezavého, kterého kvůli hendikepu převzal do péče. Foto: Jarmila Judová

O cenách pro soutěžící rozhodl los: Netopýří budku a další ceny předal za pořadatele Jakub Juda ze Správy NP České Švýcarsko. Foto: Jarmila Judová

Nepřehlédněte!

Hledáme nové kolegyně/nové kolegy:

Ředitel/ka ekonomického odboru
Asistent/ka


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation