Skrýt nabídku

Ministr Brabec navštívil České Švýcarsko

České Švýcarsko, 3. 6. 2014 – Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes návštěvou Národního parku České Švýcarsko završil sérii premiérových návštěv všech čtyř národních parků. Přímo v terénu se seznámil s každodenní praxí správy chráněného území a také hovořil se zástupci regionu, v němž náš nejmladší národní park leží[1]. Ministr Brabec se sešel s pracovníky správy národního parku i se starosty obcí na území národního parku. Dále se seznámil s takzvanými reintrodukčními programy pro ohrožené druhy (pomocí nichž se ochránci snaží navracet na daná území již vyhynulé druhy) i s projekty zaměřenými na údržbu a rozvoj turistické infrastruktury. Mezi ně patří například plánovaná rekonstrukce turistické stezky Hřensko – Pravčická brána.

“České Švýcarsko je dalším z dobrých příkladů partnerské spolupráce národního parku a ochrany přírody s obcemi v regionu,” uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec, a dodal: “Obzvlášť oceňuji, že správa parku navazuje funkční regionální partnerství a spoluvytváří tak podmínky nejen pro ochranu přírody, ale také pro život v sousedství národního parku.”

V terénu národního parku se ministr Richard Brabec seznámil s postupnou přeměnou nepůvodních smrkových monokultur[2] na přírodě blízké smíšené lesy, dále pak s reintrodukčními programy, které jsou v tomto národním parku velmi rozšířené a úspěšné, pro jedli bělokorou, sokola stěhovavého a lososa obecného. Ke zpětnému vysazení v minulosti vyhubených lososů osobně přispěl spolu s partnery[3] projektu Návrat lososů vypuštěním malých lososů do říčky Kamenice. “Oceňujeme možnost prezentovat panu ministrovi naši práci přímo v terénu národního parku,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Často se jedná o věci, o kterých lze hovořit dlouhé hodiny, ale jejich skutečný význam lze zprostředkovat jedině osobní zkušeností.”

Akce se zúčastnili také zástupci hlavního firemního partnera projektu MAKRO Cash & Carry ČR. „Každodenně komunikujeme s našimi zákazníky, kteří se počítají na statisíce. V materiálech, které jim každý měsíc posíláme, jsme vyhradili prostor pro aktuality z projektu Návrat lososů. Rozšiřování povědomí o projektu je jednou z našich rolí,“ říká Romana Nýdrle, ředitelka komunikace MAKRO.


Fototermín před začátkem vypouštění: Ministr životního prostředí Richard Brabec se zástupkyní generálního partnera projektu Návrat lososů Kateřinou Pištorovou a malými lososy, kteří za chvíli budou vypuštění do Kamenice. Foto: Tomáš Salov

Vypuštění malých lososů do Kamenice u Dolského mlýna: Přejeme lososům šťastnou cestu. Foto: Tomáš Salov

Poznámky:

[1] Národní park České Švýcarsko je nejmladším národním parkem České republiky, vznikl k 1. 1. 2000
[2] Smrk ztepilý je v Českém Švýcarsku stanovištně nepůvodní, zdejší monokultury zde byly vysázeny lidmi převážně ve 30. letech minulého století. Stejnověké monokultury jsou řízeně převáděny na přírodě blízké smíšené lesy.
[3] Generálním partnerem projektu Návrat lososů je Makro Cash & Carry ČR, bližší informace na www.navratlososu.cz

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde .


Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation