Skrýt nabídku

Ministr Brabec navštívil České Švýcarsko

České Švýcarsko, 3. 6. 2014 – Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes návštěvou Národního parku České Švýcarsko završil sérii premiérových návštěv všech čtyř národních parků. Přímo v terénu se seznámil s každodenní praxí správy chráněného území a také hovořil se zástupci regionu, v němž náš nejmladší národní park leží[1]. Ministr Brabec se sešel s pracovníky správy národního parku i se starosty obcí na území národního parku. Dále se seznámil s takzvanými reintrodukčními programy pro ohrožené druhy (pomocí nichž se ochránci snaží navracet na daná území již vyhynulé druhy) i s projekty zaměřenými na údržbu a rozvoj turistické infrastruktury. Mezi ně patří například plánovaná rekonstrukce turistické stezky Hřensko – Pravčická brána.

“České Švýcarsko je dalším z dobrých příkladů partnerské spolupráce národního parku a ochrany přírody s obcemi v regionu,” uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec, a dodal: “Obzvlášť oceňuji, že správa parku navazuje funkční regionální partnerství a spoluvytváří tak podmínky nejen pro ochranu přírody, ale také pro život v sousedství národního parku.”

V terénu národního parku se ministr Richard Brabec seznámil s postupnou přeměnou nepůvodních smrkových monokultur[2] na přírodě blízké smíšené lesy, dále pak s reintrodukčními programy, které jsou v tomto národním parku velmi rozšířené a úspěšné, pro jedli bělokorou, sokola stěhovavého a lososa obecného. Ke zpětnému vysazení v minulosti vyhubených lososů osobně přispěl spolu s partnery[3] projektu Návrat lososů vypuštěním malých lososů do říčky Kamenice. “Oceňujeme možnost prezentovat panu ministrovi naši práci přímo v terénu národního parku,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Často se jedná o věci, o kterých lze hovořit dlouhé hodiny, ale jejich skutečný význam lze zprostředkovat jedině osobní zkušeností.”

Akce se zúčastnili také zástupci hlavního firemního partnera projektu MAKRO Cash & Carry ČR. „Každodenně komunikujeme s našimi zákazníky, kteří se počítají na statisíce. V materiálech, které jim každý měsíc posíláme, jsme vyhradili prostor pro aktuality z projektu Návrat lososů. Rozšiřování povědomí o projektu je jednou z našich rolí,“ říká Romana Nýdrle, ředitelka komunikace MAKRO.


Fototermín před začátkem vypouštění: Ministr životního prostředí Richard Brabec se zástupkyní generálního partnera projektu Návrat lososů Kateřinou Pištorovou a malými lososy, kteří za chvíli budou vypuštění do Kamenice. Foto: Tomáš Salov

Vypuštění malých lososů do Kamenice u Dolského mlýna: Přejeme lososům šťastnou cestu. Foto: Tomáš Salov

Poznámky:

[1] Národní park České Švýcarsko je nejmladším národním parkem České republiky, vznikl k 1. 1. 2000
[2] Smrk ztepilý je v Českém Švýcarsku stanovištně nepůvodní, zdejší monokultury zde byly vysázeny lidmi převážně ve 30. letech minulého století. Stejnověké monokultury jsou řízeně převáděny na přírodě blízké smíšené lesy.
[3] Generálním partnerem projektu Návrat lososů je Makro Cash & Carry ČR, bližší informace na www.navratlososu.cz

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je dočasně MIMO PROVOZ lesní areál RYSÍ STEZKA na Mezní Louce. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation