Skrýt nabídku

Modráskům se v Českém Švýcarsku daří. Díky vstřícným majitelům luk

České Švýcarsko, 13. 8. 2018 – Na vybraných krvavcových loukách v Jílovém u Děčína a Ludvíkovicích v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce byl v uplynulých týdnech uskutečněn entomologický průzkum[1] zaměřený na zjištění stavu populace modrásků bahenních a modrásků očkovaných. Jedná se o motýly, kteří jsou v evropském měřítku na ústupu a lokality v České republice, včetně širší oblasti Českého Švýcarska, tak nabývají z hlediska udržení těchto druhů na významu.

Modrásci bahenní a modrásci očkovaní jsou motýli se značně komplikovaným životním cyklem. Jsou závislí na živné rostlině krvavci totenu a na mravencích rodu Myrmica. Stále více jsou závislí také na způsobu péče o krvavcové louky, který se často změnil z kosení luk pro účely drobného hospodářství na strojní údržbu travního porostu na určitou výšku či na plošné vypásání. Modrásci tak mohou přicházet o živné rostliny.

Pracovníci Správy Národního parku České Švýcarsko proto majitele luk podporují při volbě vhodného způsobu péče tak, aby krvavce toteny zůstaly pro modrásky zachovány. Právě díky citlivé péči majitelů o krvavcové louky průzkum prokázal stabilní populace obou druhů modrásků. Správa Národního parku České Švýcarsko majitelům luk děkuje za vstřícnou péči!

Poznámka
[1] Průzkum prováděný Mgr. Vladimírem Vrabcem, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze


Modrásek očkovaný na živné rostlině krvavci totenu, Ludvíkovice: Díky vstřícké péči majitelů luk se modráskům v Českém Švýcarsku daří. Foto: Kristýna Chmelová

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation