Skrýt nabídku

Modráskům se v Českém Švýcarsku daří. Díky vstřícným majitelům luk

České Švýcarsko, 13. 8. 2018 – Na vybraných krvavcových loukách v Jílovém u Děčína a Ludvíkovicích v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce byl v uplynulých týdnech uskutečněn entomologický průzkum[1] zaměřený na zjištění stavu populace modrásků bahenních a modrásků očkovaných. Jedná se o motýly, kteří jsou v evropském měřítku na ústupu a lokality v České republice, včetně širší oblasti Českého Švýcarska, tak nabývají z hlediska udržení těchto druhů na významu.

Modrásci bahenní a modrásci očkovaní jsou motýli se značně komplikovaným životním cyklem. Jsou závislí na živné rostlině krvavci totenu a na mravencích rodu Myrmica. Stále více jsou závislí také na způsobu péče o krvavcové louky, který se často změnil z kosení luk pro účely drobného hospodářství na strojní údržbu travního porostu na určitou výšku či na plošné vypásání. Modrásci tak mohou přicházet o živné rostliny.

Pracovníci Správy Národního parku České Švýcarsko proto majitele luk podporují při volbě vhodného způsobu péče tak, aby krvavce toteny zůstaly pro modrásky zachovány. Právě díky citlivé péči majitelů o krvavcové louky průzkum prokázal stabilní populace obou druhů modrásků. Správa Národního parku České Švýcarsko majitelům luk děkuje za vstřícnou péči!

Poznámka
[1] Průzkum prováděný Mgr. Vladimírem Vrabcem, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze


Modrásek očkovaný na živné rostlině krvavci totenu, Ludvíkovice: Díky vstřícké péči majitelů luk se modráskům v Českém Švýcarsku daří. Foto: Kristýna Chmelová

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Správa národního parku žádá návštěvníky, aby plánované výlety z bezpečnostních důvodů odložili, a to do doby, než budou zabezpečeny turistické cesty po vichřici ze dne 10. 3. 2019. Děkujeme za pochopení!

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation