Skrýt nabídku

Nový druh netopýra pro České Švýcarsko

České Švýcarsko, 19. 9. 2016 – Nový druh netopýra pro region Českého Švýcarska zaznamenali chiropterologové z národního parku České Švýcarsko ve čtvrtek, 8. září 2016, během monitoringu netopýrů v kaňonu Labe. Jedná se o netopýra brvitého (Myotis emarginatus), který v České republice patří mezi kriticky ohrožené druhy. České Švýcarsko tak nově představuje aktuální severozápadní hranici rozšíření tohoto druhu v Evropě. V sousedním Saském Švýcarsku tento netopýří druh dosud zaznamenán nebyl.

„Kromě jiného je České Švýcarsko také významnou netopýří oblastí, včetně nově zaznamenaného netopýra brvitého je zde potvrzen výskyt dvaceti druhů, přičemž v celé České republice se můžeme setkat se sedmadvaceti druhy,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Domníváme se, že by se v naší oblasti mohl vyskytovat ještě jeden dosud nezjištěný druh, zbývajících šest druhů je teplomilných a není příliš pravděpodobné, že by se v dohledné době rozšířili až k nám.“

Monitoring netopýrů chiropterologové prováděli v oblasti národní přírodní rezervace Kaňon Labe. Stavy netopýrů jsou sledovány průběžně, a to jak v letních koloniích, tak i na zimovištích. Počty těchto létajících, hmyzožravých savců, byly v minulosti na ústupu zejména kvůli úbytku vhodný prostor pro zakládání letních kolonií či zimování. Právě díky ochraně zimovišť, ale také osvětě mezi veřejností, se v posledních letech daří populace netopýrů stabilizovat. Řada druhů je totiž do značné míry závislá na nevyužívaných prostorách staveb a tím současně na toleranci jejich výskytu ze strany majitelů objektů. „S mnoha majiteli nemovitostí, ve kterých netopýři nacházejí vhodný životní prostor, jsme v kontaktu a za vstřícný přístup jim děkujeme, právě tak jako všem, kteří mají rádi nejen netopýry, ale přírodu Českého Švýcarska jako takovou,“ dodává Pavel Benda.


Nový druh netopýra pro České Švýcarsko: Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) byl chiropterology z NP České Švýcarsko potvrzen v rámci pravidelného monitoringu netopýrů. Po zdokumentování byl opět vypuštěn do přírody. Foto: Václav Sojka

Omezení vstupu

Omezení vstupu do Divoké soutěsky. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Navštivte výstavu "Galerie rozmanitosti Podyjí". Více infromací zde.


Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation