Skrýt nabídku

Ochrana osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Správa Národního parku České Švýcarsko zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

Osobní údaje o zaměstnancích

Účel zpracování
Správa Národního parku České Švýcarsko v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Správa Národního parku České Švýcarsko dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

Kategorie osobních údajů
Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání.

Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu Správa Národního parku České Švýcarsko nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Správě Národního parku České Švýcarsko předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon.

Doba uchování
Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců zpracovává Správa Národního parku České Švýcarsko pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Správa Národního parku České Švýcarsko zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Osobní údaje o dalších osobách

Účel zpracování
Správa Národního parku České Švýcarsko pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky těchto řízení.

Kategorie osobních údajů
Pro potřeby uvedených řízení Správa Národního parku České Švýcarsko zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k předmětu řízení.

Příjemci osobních údajů
S výjimkou postupování věci jiných orgánům veřejné správy Správa Národního parku České Švýcarsko tyto osobní údaje nikomu nepředává.

Doba uchování
Uvedené osobní údaje Správa Národního parku České Švýcarsko zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

Ochrana práv subjektů údajů

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správa Národního parku České Švýcarsko provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 

 
Omezení vstupu

Z důvodu likvidace následků větrných kalamit je vstup do lesa na území NP České Švýcarsko omezen pouze na síť značených turistických cest. Děkujeme za pochopení. Podrobnosti najdete ZDE.


Z důvodu nebezpečí pádu stromů jsou uzavřeny následující značené turistické cesty: modrá z obce Rynartice směrem Na Tokání a žlutá od skalního hrádku Šaunštejn ve směru Mezní Louka.


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Nepřehlédněte!


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation