Skrýt nabídku

Odvoz dřeva z kůrovcových těžeb v hlavní sezóně

České Švýcarsko, 29. 6. 2018 – Návštěvníci Národního parku České Švýcarsko se v hlavní turistické sezóně setkají se zvýšeným pracovním provozem na některých lesních cestách. Příčinou je zpracovávání a odvoz smrků napadených lýkožroutem smrkovým. Kvůli dlouho trvajícímu suchému počasí klesá jejich odolnost a správa parku kůrovcová ohniska v zásahových zónách důsledně zpracovává, aby nedošlo k nežádoucímu namnožení kůrovců.

„Bohužel nelze přesně předpovědět, které cesty budou odvozem dřeva zatíženy nejvíce, kůrovcová ohniska se budou objevovat nahodile v různých částech smrkových porostů,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „V rámci těchto nahodilých těžeb čerstvě napadené smrky z lesa odvezeme v zákonných termínech a vznikající plošky zároveň využijeme pro návrat listnatých dřevin či jedlí do zdejších lesů.“

Současné smrčiny, které jsou převážně monokulturního charakteru, byly na území dnešního národního parku i jeho širšího okolí zakládány po tzv. mniškové kalamitě[1] z počátku 20. let minulého století. Tehdejší vlastníci lesů vycházeli z předpokladu holosečného způsobu hospodaření při dosažení mýtního věku stromů. To je v kontextu dnešního národního parku nemyslitelný přístup, proto jeho správa již od svého vzniku v roce 2000 smrkové porosty postupně přeměňuje v přírodě bližší lesy[2]. Za 18 let existence národního parku takto byla přeměněna již zhruba čtvrtina zdejších smrkových monokultur.

Poznámky:
[1] Bekyně mniška je noční motýl, jehož larvy dokáží způsobit kalamitní žír smrkových či borových lesů. V širší oblasti Českého Švýcarska k takovému žíru došlo okolo roku 1920.
[2] Využívá přitom metody tzv. výběrových těžeb, kdy se snižuje zakmenění smrkového porostu vytěžením zhruba poloviny stromů, čímž do porostů vniká více světla a je tak podpořen růst listnatých dřevin či výsadeb jedlí v podrostu.


Teplo a sucho vede v NP České Švýcarsko k vyššímu výskytu lýkožrouta smrkového v monokulturách smrku: Kůrovcová ohniska v zásahových zónách jsou důsledně likvidována v rámci prevence šíření lýkožrouta do dalších porostů. Ilustrační foto: Zdeněk Patzelt

Postupující přeměna smrkových monokultur na přírodě bližší lesy: Již 18 let správa parku nepřetržitě a intenzivně přeměňuje stejnověké smrčiny. Ve čtvrtině smrkových porostů je díky tomu připraven v podrostu "budoucí les", s výrazně vyšším podílem listnatých stromů. Foto: Jan Drozd

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation