Skrýt nabídku

Opatření obecné povahy Správy NP České Švýcarsko

 • 13. 3. 2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 01435/2018 Správy Národního parku České Švýcarsko o vydání předchozího souhlasu s provozováním horolezectví na území přírodní památky Tiské stěny ve smyslu § 44 odst. 3 a § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 • Opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf

 • 1. 3. 2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 01257/2018 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.
 • Opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf
 • Mapová příloha - ke stažení jako pdf
 • 30. 1. 2018 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2018 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.
 • Návrh opatření obecné povahy 2018 - ke stažení jako pdf
 • Mapa hnízdišť 2018 - ke stažení jako pdf

 • 20. 12. 2017 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 07566/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 29 písm. d) a f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, konkrétně zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody a zákazu provozovat horolezectví v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe.
 • Opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf
 • Mapová příloha - ke stažení jako pdf

 • 11. 12. 2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 06907/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o vydání předchozího souhlasu s provozováním horolezectví na území přírodní památky Tiské stěny ve smyslu § 44 odst. 3 a § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 • Návrh opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf
 • Výzva dotčeným osobám - ke stažení jako pdf

 • 15. 11. 2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 05952/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 29 písm. d) a f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, konkrétně zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody a zákazu provozovat horolezectví v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe.

  Návrh opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf
  Mapová příloha - ke stažení jako pdf
  Výzva dotčeným osobám - ke stažení jako pdf

 •  20. 2. 2017 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Opatření obecné povahy č.1/2017 - ke stažení jako pdf

 • 26. 1. 2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

 • 29. 2. 2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

 • 12. 2. 2016 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Návrh opatření obecné povahy 2016 - ke stažení jako pdf
  Mapa hnízdišť 2016 - ke stažení jako pdf
  Žádost úřadům o zveřejnění na úřední desce 2016 - ke stažení jako pdf 

 • 27. 2. 2015 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Opatření obecné povahy 2015 - ke stažení jako pdf
  Mapa hnízdišť 2015 - ke stažení jako pdf

 •  4. 2. 2015 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Návrh opatření obecné povahy 2015 - ke stažení jako pdf
  Mapa hnízdišť 2015 - ke stažení jako pdf
  Žádost úřadům o zveřejnění na úřední desce 2015
   - ke stažení jako pdf

 • 18. 2. 2014 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2014 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Opatření obecné povahy 2014 - ke stažení jako pdf
  Mapa hnízdišť 2014 - ke stažení jako pdf

 • 15. 1. 2014 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2014 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Návrh opatření obecné povahy 2014 - ke stažení jako pdf
  Mapa hnízdišť 2014 - ke stažení jako pdf
  Žádost úřadům o zveřejnění na úřední desce 2014 - ke stažení jako pdf

 

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation