Skrýt nabídku

Oznámení o zahájení řízeníA R C H I V :

Seznam dotčených honebních pozemků (pdf)

 •  11. 11. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z vjezdu a setrvání vozidel na území národního parku České Švýcarsko.  Stáhnout ve formátu PDF
 • 01. 11. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů na území Národního parku České Švýcarsk.  Stáhnout ve formátu PDF
 • 10. 08. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko ve věci opravy vyhlídek na Pravčické bráně.
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 04 07. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko. 
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 08. 06. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko. 
  Stáhnout ve formátu PDF
 • 25. 05. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin na území Národního parku České Švýcarsko  a ze základních ochranných podmínek NPČŠ.  Stáhnout ve formátu PDF

 • 11. 05. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z základních ochranných podmínek  Národního parku České Švýcarsko za účelem konání závodu horských kol.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 25. 04. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů na území Národního parku České Švýcarsko.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 13. 04. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů na území Národního parku České Švýcarsko.  Stáhnout ve formátu PDF

 • 31. 03. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarskopro pro vjezd do NPČŠ.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 31. 03. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vstup do I. zóny NPČŠ.  Stáhnout ve formátu PDF
 • 08. 03. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení povolení pro konáníturistického pochodu "Severní stopou".  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 08. 03. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro umožnění prvovýstupů.  Stáhnout ve formátu PDF
 • 24. 02. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení povolení pro konání letního skautského tábora.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 24. 02. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu dle zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) a zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a mění se zákon o ochraně přírody a krajiny pro účely vyhrazení nových turistických tras KČT Krásná Lípa.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 24. 02. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu dle zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) a zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a mění se zákon o ochraně přírody a krajiny pro účely vyhrazení nových turistických tras v oblasti Jetřichovic.  Stáhnout ve formátu PDF

 •  
 • 12. 02. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu dle zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) a zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje NP České Švýcarsko a mění se zákon o ochraně přírody a krajiny. Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 12. 02. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky z bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 08. 02. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení turistického pochodu "Okolím jarního Hřenska".  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 03. 02. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení vjezdu do NP České Švýcarsko.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 26. 01. 2016 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení průchodu Národním parkem České Švýcarsko v rámci akce Krušnohorský dogtrekking 2016.   Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 15. 12. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení turistické akce Brtnické ledopády.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 04. 11. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu vjezdu a setrvaní motorových vozidel.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 23. 07. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem prvovýstupů.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 23. 06. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních a bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem individuální rekreace manželů.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 24. 04. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem konání 1. ročníku závodu horských kol - TRACK OF PEACE AND FRIENDSHIP 2015 ve dnech 6. 6 . - 7. 6. 2015.  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 12. 03. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem konání turistické akce "Stezka odvahy". Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 10. 03. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů za účelem provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy. Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 05. 03. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem konání prvovýstupů. Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 23. 02. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem rozšíření stávající lesní cesty v k.ú. Rynartice na p.p.č. 821 a p.p.č. 722. Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 13. 02. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem konání 37. ročníku tradičního turistického pochodu "Okolím jarního Hřenska". Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 13. 02. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem konání 16. ročníku turistické a cykloturistické akce "Za kvetoucí měsíčníci". Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 30. 01. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd motorových vozidel. Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 19. 01. 2015 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem organizování veřejných akcí Správou NPČŠ na celém území NPČŠ, za účelem činnosti osob vykonávajících managementová opatření, přírodovědné výzkumy a zajišťující dokumentaci a šetření v ochraně přírody a pro osoby provádějící výkon práva myslivosti. Stáhnout ve formátu PDF
 • 14. 01. 2015Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání 25. ročníku letního skautského tábora u Dolského mlýna. Stáhnout ve formátu PDF
 •  05. 01.  2015Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu uvedeném v §16 odst. 1 písm. e) zákona, tj. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, za účelem pořádání 55. ročníku turistické akce "Brtnické ledopády " ve dnech 31. 1. - 1. 2. 2015. Stáhnout ve formátu PDF
 • 9. 7.  2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání tradiční veřejné akce "Dny lesních řemesel" ve dnech 25. - 29. září 2014. Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 25. 6.  2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle ust. § 56 odst. č. 2 písm. a) a d)  zákona č. 114/1992 Sb. za účelem sběru mrtvých jedinců, přemisťování vývojových stádií (mrtví jedinci), držení a dopravy mrtvých jedinců vydry říční a tchoře stepního za účelem jejich výzkumu a  vzdělávání.  Stáhnout ve formátu PDF
 • 23. 6.  2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem monitoringu evropsky významných stanovišť a druhů. Stáhnout ve formátu PDF
 • 13. 5.  2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání 32. ročníku turistické akce "Skalními hrádky Labských pískovců" Stáhnout ve formátu PDF
 • 17. 4.  2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle ust. § 56 odst. č. 1 a odst. č. 2 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb, (dále jen zákon), ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle ust. § 49 a 50 zákona, zařazených dle vyhlášky 175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 395/1992 Sb., a kterou se provádějí některá ustanovení zákona, dle něhož jsou jakékoli škodlivé zásahy do přirozeného vývoje a jakýkoliv zásah do biotopu/umělého sídla zvláště chráněných druhů živočichů zakázány. Stáhnout ve formátu PDF
 • 2. 4.  2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání souhlasu k zžízení nové turistické trasy mezi Hřenskema Janovem. Stáhnout ve formátu PDF
 • 25. 3.  2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd motorových vozidel. Stáhnout ve formátu PDF
 • 24. 3.  2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., tj. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, za účelem pořádání a organizování poznávacích skupinových výletů s certifikovanými průvodci na území Národního parku České Švýcarsko. Stáhnout ve formátu PDF
 • 14. 3. 2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu uvedeného v  § 3 odst. 1 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhalšuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, t. j. zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů z jiných důvodů, než je bezprostřední ohrožení lidského života či zdraví nebo bezprostředně hrozící škoda značného rozsahu na majetku. Stáhnout ve formátu PDF
 • 10. 2. 2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání 36. ročníku turistického pochodu "Okolím jarního Hřenska". Stáhnout ve formátu PDF
 • 30. 1. 2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání 24. ročníku letního skautského tábora u Dolského mlýna. Stáhnout ve formátu PDF
 • 8.1.2014 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu uvedeném v §16 odst. 1 písm. e) zákona, tj. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, za účelem pořádání 54. ročníku turistické akce "Brtnické ledopády ". Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 21. 8. 2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu uvedeném v §16 odst. 1 písm. e) zákona, tj. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, za účelem pořádání výcvikových dnů a klubových zkoušek barvářů pro rok 2014 - 2024. Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 20.5.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu uvedeném v §16 odst. 1 písm. e) zákona, tj. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a o udělení výjimky ze zákazu uvedeném v § 16 odst. 1 písm. d), tj. vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace za účelem pořádání 31. ročníku turistické akce "Skalními hrádky Labských pískovců". Stáhnout ve formátu PDF
 • 2.5.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu uvedeném v §16 odst. 1 písm. e) zákona, tj. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, za účelem pořádání nonstop akce "Craft 1000 Miles Adventure". Stáhnout ve formátu PDF
 • 28.3.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze zákazu uvedeném v §16 odst. 1 písm. e) zákona, tj. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, za účelem pořádání veřejné akce "Dny lesních řemesel". Stáhnout ve formátu PDF    
   
 • 26.3.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 43 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu pořádat  a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Stáhnout ve formátu PDF    

   
 • 12.3.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení prvovýstupů v Národním parku České Švýcarsko, konkrétně o udělení výjimky ze zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Stáhnout ve formátu PDF        
                                              
 • 12.3.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání rozhodnutí v souladu s § 5 odst. 6, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, o odlovu geograficky nepůvodních druhů živočichů, včetně stanovení podmínek. Stáhnout ve formátu PDF
 • 12.2.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z bližších ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem vydání souhlasu s vyhrazením vybraných komunikací na území Národního parku České Švýcarsko pro jízdu na koních, případně i pro využití koní k tahu. Stáhnout ve formátu PDF
 • 7.2.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání 34. ročníku turistické akce "Stezka odvahy". Stáhnout ve formátu PDF
 • 15.1.2013 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání 14. ročníku turistické a cyklistické akce "Za kvetoucí měsíčnicí". Stáhnout ve formátu PDF
 • 18.12.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání 53. ročníku turistické akce "Brtnické ledopády". Stáhnout ve formátu PDF
 • 3.12.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko týkajících se odchytu jedinců prasete divokého (Sus scrofa) za účelem monitoringu a lovu. Stáhnout ve formátu PDF
 • 3.10.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem "Umístění monitorovacích hydrogeologických vrtů na pozemky KÚ Mezná u Hřenska na parcele číslo 349 a KÚ Hřensko na parcele číslo 318/1". Stáhnout ve formátu PDF.
   
 • 15.6.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem "Úpravy skalního svahu nad č.p. 87 v Hřensku". Stáhnout ve formátu PDF.
   
 • 6.6.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání veřejné akce "Týden tradičních řemesel". Stáhnout ve formátu PDF.
 • 4.4.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání turistické akce "Skalními hrádky Labských pískovců". Stáhnout ve formátu PDF.
 • 28.3.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko, za účelem stavby zábradlí na masivu Malé Pravčické brány. Stáhnout ve formátu PDF
 • 29.2.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání nonstop upltramaratonu "Craft 1000 Miles Adventure". Stáhnout ve formátu PDF.
 • 15.2.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání 33. ročníku turistické akce "Stezka odvahy". Stáhnout ve formátu PDF
 • 7.2.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro projekt "Obnova lávky pro pěší přes Kamenici". Stáhnout ve formátu PDF
 • 6.2.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko, za účelem pořádání pochodu "Okolím jarního Hřenska". Stáhnout ve formátu PDF
 • 3.2.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko, za účelem stavby zábradlí na masivu Malé Pravčické brány. Stáhnout ve formátu PDF
 • 12.1.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko, za účelem obnovy lávky v Tiché soutěsce. Stáhnout ve formátu PDF
 • 11.1.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání dálkového turistického pochodu "Brtnické ledopády". Stáhnout ve formátu PDF
 • 10.1.2012 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem provádění fotodokumentace k průběžné aktualizaci multimediálního DVD "Ochrana přírody a krajiny v České republice". Stáhnout ve formátu PDF
 • 30.11.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem pořádání soutěže barvářů "Krušnohorské derby". Stáhnout ve formátu PDF
 • 23.8.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko za účelem provedení oprav opěrných zdí v lokalitě horního nástupiště do Tiché soutěsky a opravy zábradlí pěšiny od přístaviště po Mezní můstek. Stáhnout ve formátu PDF
 • 27.7.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání běžeckého závodu "Parkmaraton 2011". Stáhnout ve formátu PDF
 • 20.6.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci „Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů v rámci podpory ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska“ v k.ú. Kopec, Brtníky, Doubice. Stáhnout ve formátu PDF
 • 18.5.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání nonstop ultramaratonu "Craft 1000 miles adventure". Stáhnout ve formátu PDF
 • 2.5.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd na účelovou komunikaci Saula - Na Tokáni. Stáhnout ve formátu PDF
 • 27.4.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání dálkového turistického pochodu "Skalní hrádky Labských pískovců". Stáhnout ve formátu PDF
 • 17.3.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání turistické akce "Jarním Šluknovskem". Stáhnout ve formátu PDF
 • 15.3.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci k objektu č. p. 127, Jetřichovice (Lesní chata Na Tokáni). Stáhnout ve formátu PDF
 • 2.3.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání turistické akce "Stezka odvahy". Stáhnout ve formátu PDF
 • 7.2.2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání dálkového turistického pochodu a cyklovýletu "Za kvetoucí měsíčnicí".
  Stáhnout ve formátu PDF
 • 24. 1. 2011 - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2011 Správy NP České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody ze dne 24.1.2011
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 19. 1. 2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd na účelovou komunikaci k rekreačním objektům č.p. 81 a 84 v lokalitě "Na Tokání".
  Stáhnout ve formátu PDF
 • 5. 1. 2011 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání dálkového turistického pochodu "Brtnické ledopády".
  Stáhnout ve formátu PDF
 • 21. 12. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky  ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd na účelovou komunikaci k rekreačním objektům č.p. 81 a 84 v lokalitě "Na Tokání".                                                                                               
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 9. 12. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze zákazu tábořit na území Národního parku České Švýcarsko.
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 29. 11. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd na účelovou komunikaci k rekreačním objektům č.p. 81 a 84 v lokalitě "Na Tokání".                                                                                               
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 29. 11. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko k vjezdu na účelovou komunikaci k rekračnímu objektu "Lesní chata Na Tokání" pro provozovatele uvedeného objektu.                                                         
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 25. 11. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd na účelovou komunikaci k objektu č.p. 81 v lokalitě "Na Tokání" pro trvale zde bydlícího žadatele, jeho rodinu a soukromé návštěvy.                                      
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 25. 11. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd na účelovou komunikaci k objektu č.p. 81 v lokalitě "Na Tokání", za účelem návštěv trvale bydlícího přítele.                                        
  Stáhnout ve formátu PDF
          
 • 24. 11. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd soukromé návštěvy v termínu 18. - 22.11.2010 na účelovou komunikaci k objektům č.p. 81 a 84 do lokality "Na Tokání" .
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 16. 11. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd autobusu na účelovou komunikaci k objektům č.p. 81 a 84 do lokality "Na Tokání" ve dnech 26.11.2010 a 8.12.2010.
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 25. 10. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny vydaného rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd motorových vozidel do lokality "Na Tokání", a to za účelem zásobování rekreačních objektů "Lovecká chata Tokáň".
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 25. 10. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny vydaného rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd motorových vozidel do lokality "Na Tokání", a to za účelem zásobování restaurace a baru v rekreačních objektech "Penzion Tokáň".
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 19. 10. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení ve věci změny vydaného rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd motorových vozidel do lokality "Na Tokání", a to za účelem zásobování rekreačních objektů "Penzion Tokáň".
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 25. 8. 2010 -  Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd čtyřkolky na cykloturistické trasy, a to za účelem video a foto monitoringu pro dokumentární a naučný film o krásách na českých cyklostezkách.
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 13. 4. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vstup do I. zóny Národního parku České Švýcarsko v rámci činnosti prováděné na základě zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 13. 4. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro vjezd na území Národního parku České Švýcarsko k dolní stanici lanovky pod Pravčickou bránou.
  Stáhnout ve formátu PDF
   
 • 17. 3. 2010 - Oznámení o zahájení správního řízení o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko pro pořádání dálkového turistického pochodu Skalními hrádky Labských pískovců.
  Stáhnout ve formátu PDF
 •  
 •  

 

Omezení vstupu

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Hřensko - Tři prameny. Více informací zde.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici zooložka / zoolog. Podrobnosti ZDE.

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation