Skrýt nabídku

Péče o ekosystémy

Dlouhodobý cíl péče o ekosystémy vyplývá ze strategického cíle ochrany přírody v NP České Švýcarsko, jímž je zařazení národního parku do kategorie II (národní park) podle kritérií Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Z tohoto důvodu managementová opatření v národním parku jsou soustředěna na zvyšování stupně přirozenosti ekosystémů a na postupné zvětšování rozlohy území národního parku ponechaného samovolnému vývoji.

Cílový stav ochrany přírody představuje národní park, kde

a) až 98 % rozlohy bude ponecháno samovolnému vývoji. V rámci tohoto území však bude i nadále možné provádět následující činnosti:

  • protipožární ochrana
  • údržba základní cestní sítě a stezek pro pěší, hraničního pásu, údržba staveb
  • lov vybraných druhů zvěře
  • bránění šíření invazních druhů
  • časově omezená mechanická ochrana dříve vysazených listnáčů a jedle
  • revitalizace vodního režimu

b) na zbývajícím území národního parku (2 % rozlohy) bude prováděn trvalý management, a to zejména z těchto důvodů:

  • přítomnost sídelních enkláv a větších rozloh zemědělské půdy (např. Mezná, Zámeček u Vysoké Lípy)
  • nutnost trvalého sledování a případné sanace skalních útvarů, včetně managementu lesních porostů (týká se zejména skal nad obcí Hřensko), a to z důvodu bezpečnosti osob a majetku
  • snaha zachovat na malé ploše ekosystémy podmíněné lidskou činností (např. lesní loučky), a to z důvodu druhové ochrany nebo z důvodů krajinářských

Hlavní cíle péče o lesní a nelesní ekosystémy NP České Švýcarsko jsou definovány v platném Plánu péče o Národní park České Švýcarsko (platnost 2009 – 2016).

Omezení vstupu

Z důvodu kácení souší pro zajištění bezpečnosti podél turistické cesty je od 18. do 22. 11. 2019 uzavřena Mlýnská cesta (mezi Meznou a Třemi prameny). Děkujeme za pochopení!


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation