Skrýt nabídku

Péče o ekosystémy

Dlouhodobý cíl péče o ekosystémy vyplývá ze strategického cíle ochrany přírody v NP České Švýcarsko, jímž je zařazení národního parku do kategorie II (národní park) podle kritérií Světového svazu ochrany přírody (IUCN). Z tohoto důvodu managementová opatření v národním parku jsou soustředěna na zvyšování stupně přirozenosti ekosystémů a na postupné zvětšování rozlohy území národního parku ponechaného samovolnému vývoji.

Cílový stav ochrany přírody představuje národní park, kde

a) až 98 % rozlohy bude ponecháno samovolnému vývoji. V rámci tohoto území však bude i nadále možné provádět následující činnosti:

  • protipožární ochrana
  • údržba základní cestní sítě a stezek pro pěší, hraničního pásu, údržba staveb
  • lov vybraných druhů zvěře
  • bránění šíření invazních druhů
  • časově omezená mechanická ochrana dříve vysazených listnáčů a jedle
  • revitalizace vodního režimu

b) na zbývajícím území národního parku (2 % rozlohy) bude prováděn trvalý management, a to zejména z těchto důvodů:

  • přítomnost sídelních enkláv a větších rozloh zemědělské půdy (např. Mezná, Zámeček u Vysoké Lípy)
  • nutnost trvalého sledování a případné sanace skalních útvarů, včetně managementu lesních porostů (týká se zejména skal nad obcí Hřensko), a to z důvodu bezpečnosti osob a majetku
  • snaha zachovat na malé ploše ekosystémy podmíněné lidskou činností (např. lesní loučky), a to z důvodu druhové ochrany nebo z důvodů krajinářských

Hlavní cíle péče o lesní a nelesní ekosystémy NP České Švýcarsko jsou definovány v platném Plánu péče o Národní park České Švýcarsko (platnost 2009 – 2016).

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation