Skrýt nabídku

Péče o nelesní ekosystémy

Hlavní cíle péče o nelesní ekosystémy

Přestože dominantními ekosystémy na území NP České Švýcarsko jsou lesy, představuje geobiodiverzita přirozených nelesních ekosystémů významnou součást přírodního bohatství národního parku, neboť na tyto ekosystémy je vázána celá řada druhů otevřených stanovišť. Zachování a vytvoření podmínek pro co nejmenší antropogenní ovlivnění tohoto přírodního prostředí patří k důležitým úkolům péče o přírodu národního parku.

Veškeré nelesní ekosystémy, jejichž stav považujeme z hlediska ochrany přírody za příznivý, jsou ponechány samovolnému vývoji. Jedná se o rašeliniště, skalní ekosystémy včetně podzemních prostor, primární bezlesí na hranách pískovcových skal, vodní toky a prameniště. Některé z výše uvedených ekosystémů se staly předmětem ochrany EVL České Švýcarsko. Výjimku z bezzásahového režimu tvoří případy, kdy je nutné aplikovat opatření k zabránění invaze nepůvodních druhů rostlin (především borovice vejmutovky, ale i dalších druhů např. podél vodních toků). Dalším případem jsou oblasti, kde je aplikován funkční management rizik skalního řícení především z důvodu zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku.

Omezení vstupu

Ve čtvrtek 18.ledna večer mezi 18. a 22. hodinou postihla oblast NP České Švýcarsko vichřice. Opět popadalo mnoho stromů a cesty ani porosty v NP nejsou bezpečné. Chystanou návštěvu prosím odložte. Na zprůchodnění cest pracujeme. Podrobnosti připravujeme.


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation