Skrýt nabídku

Po vichřici začínají platit zákazy vstupu do lesů

České Švýcarsko, 25. 1. 2018 – Po lednové vichřici, která v Národním parku České Švýcarsko způsobila vývraty a polomy v odhadovaném objemu 7 tis. krychlových metrů dřeva, zažádala správa parku u pověřených obcí třetího stupně Děčín, Rumburk a Varnsdorf o vyhlášení „Vyloučení vstupu do lesních porostů“. Pokud se tak již nestalo, předpokládá správa parku, že pověřené obce v nejbližších dnech žádosti vyhoví.

AKTUALIZACE k 1. 3. 2018 - Vstup do lesů v NP České Švýcarsko je možný po všech značených turistických cestách. Zákaz vstupu nadále platí pro neznačené cesty a porosty v národním parku.

AKTUALIZACE: Pověřené obce třetího stupně Děčín, Rumburk a Varnsdorf vyloučily vstup do lesů na území NP České Švýcarsko následujícími rozhodnutími:

Veřejnost tak nemůže vstupovat do lesa ani po turisticky značených cestách do 28. února 2018, pro porosty a turisticky neznačené lesní cesty je omezení platné až do 31. března 2018.

„Lesní porosty jsou kvůli vichřici narušené a nelze vyloučit, že na cesty budou padat destabilizované stromy,“ říká Pavel Svoboda, vedoucí oddělení stráže přírody, a dodává: „Turistických cest jsou v národním parku řádově stovky kilometrů a v prvním kroku se zaměříme na odstranění nebezpečných stromů v jejich okolí.“

Kalamitní dřevo musí být z lesů odstraněno

Větrnou kalamitou byly zasaženy převážně smrkové porosty, v minulosti založené člověkem. Vzhledem k vysoké atraktivitě těchto porostů pro podkorní hmyz, zejména lýkožrouta smrkového, musí být dřevní hmota z lesů odstraněna dříve, než se hmyz začne množit, tedy ideálně do konce zimy. Proto je nutné počítat také se zvýšeným pohybem lesnické techniky na cestách v národním parku.

Vzhledem k dosud teplému průběhu zimy se práce bohužel neobejdou bez škod na lesních a přibližovacích cestách. Po dokončení lesnických prací budou veškeré cesty opět opraveny tak, aby je mohli využívat i turisté.

Správa Národního parku České Švýcarsko žádá návštěvníky o pochopení pro vzniklou situaci.


Zákaz vstupu do lesů po lednové vichřici: Značené turistické cesty v NP České Švýcarsko budou kvůli zpracovávání následků větrné kalamity uzavřeny pro návštěvníky do 28. 2. 2018, samotné porosty a neznačené cesty o měsíc déle. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde .


Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation