Skrýt nabídku

Pravidla pro návštěvu národního parku

Smyslem všech národních parků je ochrana posledních ostrovů divoké přírody před rozpínavým chováním člověka, případně i náprava škod na přírodě způsobených lidmi v minulosti. Bylo by jistě sobecké domáhat se zcela volného přístupu do všech částí této přírody. Pomůžete, budete-li dodržovat několik málo základních pravidel. Nejvíce záleží na tom, jak se hodláte do národního parku vypravit:


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pravidla pro návštěvu národního parku vycházejí z ochranných podmínek stanovených Zákonem č. 114/1992 Sb., Zákonem č. 161/1999 Sb., a NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO.

Plné znění těchto předpisů naleznete zde.


Jak poznám, že jsem v národním parku?

Hranice národního parku je na přístupových cestách vyznačena zelenými tabulemi se státním znakem a nápisem "Národní park České Švýcarsko", mimo cesty pak pruhovým značením modré barvy (viz foto).

Hranice první zóny národního parku je na přístupových cestách značena menšími zelenými tabulkami s nápisem "1. zóna národního parku", mimo cesty pak pruhovým značením červené barvy, přičemž toto značení je při pohledu směrem z II. zóny do I. zóny zdvojeno (viz foto).

Pěšky

Na celém území národního parku, s výjimkou první zóny, dočasně chráněných ploch a oplocených míst, je povolen vstup bez omezení, tedy i mimo značené cesty. V první zóně národního parku se mohou turisté pohybovat pouze po značených cestách. Takovými cestami jsou "klasické" červeně, modře, zeleně nebo žlutě značené turistické cesty a naučné stezky vyznačené Klubem českých turistů, případně cesty vyznačené správou národního parku (viz foto).

Na kole

Jízdu na kolech v národních parcích v České republice výslovně zakazuje zákon. Aby správa národního parku vyšla cyklistům vstříc, vyznačila na územím národního parku cyklotrasy v celkové délce 55 km. Tato síť je propojena s cyklotrasami v okolí národního parku. Způsob značení cyklotras v národním parku si můžete prohlédnout zde.

Na koni

Pro příznivce jízdy na koních platí obdobná pravidla jako pro cyklisty, mohou se pohybovat výhradně po vyznačených trasách, tzv. hipostezkách, jejichž celková délka činí 37 km. Způsob značení hipotras si můžete prohlédnout zde.

Motorovým vozidlem

Jízda motorovým vozidlem je na území národního parku možná pouze po silnicích a místních komunikacích (např. silnice Hřensko - Vysoká Lípa). Vjezd na komunikaci od informačního střediska Saula k rekreačním objektům Na Tokání je možný pouze s platnou povolenkou k vjezdu. Parkování motorových vozidel je možné na parkovištích v obcích nebo na menších odstavných plochách na hranici národního parku.

S horolezeckým lanem

Horolezectví v národním parku a na území chráněné krajinné oblasti je možné provozovat, ovšem podléhá určitým omezením a pravidlům, jejichž kompletní přehled naleznete zde.

S GPSkou

Pokud holdujete geocachingu, platí pro vás stejná pravidla jako pro kteréhokoliv návštěvníka národního parku. Na území II. a III. zóny se můžete pěšky pohybovat téměř neomezeně, v I. zóně však pouze po značených cestách.

S pejskem

Domácí mazlíčci v národním parku volně pobíhat nesmějí. Často mají skryté lovecké pudy a mohou představovat ohrožení jak pro volně žijící zvířata, tak pro ostatní návštěvníky.

Se spacákem a stanem

Táboření a nocování na území národního parku je možné pouze na místech k tomu vyhrazených. Takovým místem je v NP České Švýcarsko jenKemp Mezní Louka, který je dobrou základnou pro výlety do zdejší přírody.

S cigaretou a zápalkami

Rozdělávání ohně a kouření je v národním parku tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska představuje právě oheň. Téměř 90 % všech lesních požárů lze připsat právě nezodpovědným návštěvníkům.

S dronem

Používání dronů, ostatních bezpilotních letadel a modelů letadel na celém území národním parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch, zakazuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Důvodem tohoto opatření je zabránění rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku. Na všech značených turistických trasách vstupujících do národního parku jsou instalovány informační tabule upozorňující návštěvníky na tento zákaz.

Omezení vstupu

UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU HROZÍ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


S ohledem na odstraňování nebezpečných stromů je ve všedních dnech od 7.30 do 15.30 UZAVŘENA TURISTICKÁ CESTA Hřensko - Tři prameny. Více informací zde.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici zooložka / zoolog. Podrobnosti ZDE.

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation