Jelen lesní - laň
Jelen lesní - laň

Pasoucí se na vodní trávě - lakušníku.