Povodeň 7.8.2010 - Divoká soutěska - lávky
Povodeň 7.8.2010 - Divoká soutěska - lávky