• 13. 3. 2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 01435/2018 Správy Národního parku České Švýcarsko o vydání předchozího souhlasu s provozováním horolezectví na území přírodní památky Tiské stěny ve smyslu § 44 odst. 3 a § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 • Opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf [1]

 • 1. 3. 2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 01257/2018 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.
 • Opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf [2]
 • Mapová příloha - ke stažení jako pdf [3]
 • 30. 1. 2018 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2018 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.
 • Návrh opatření obecné povahy 2018 - ke stažení jako pdf [4]
 • Mapa hnízdišť 2018 - ke stažení jako pdf [3]

 • 20. 12. 2017 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 07566/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 29 písm. d) a f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, konkrétně zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody a zákazu provozovat horolezectví v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe.
 • Opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf [5]
 • Mapová příloha - ke stažení jako pdf [6]

 • 11. 12. 2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 06907/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o vydání předchozího souhlasu s provozováním horolezectví na území přírodní památky Tiské stěny ve smyslu § 44 odst. 3 a § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 • Návrh opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf [7]
 • Výzva dotčeným osobám - ke stažení jako pdf [8]

 • 15. 11. 2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. j. SNPCS 05952/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o povolení výjimky ze zákazu uvedeného v § 29 písm. d) a f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, konkrétně zákazu vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody a zákazu provozovat horolezectví v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe.

  Návrh opatření obecné povahy - ke stažení jako pdf [9]
  Mapová příloha - ke stažení jako pdf [10]
  Výzva dotčeným osobám - ke stažení jako pdf [11]

 •  20. 2. 2017 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Opatření obecné povahy č.1/2017 - ke stažení jako pdf [12]

 • 26. 1. 2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2017 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

 • 29. 2. 2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

 • 12. 2. 2016 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Návrh opatření obecné povahy 2016 - ke stažení jako pdf [13]
  Mapa hnízdišť 2016 - ke stažení jako pdf [14]
  Žádost úřadům o zveřejnění na úřední desce 2016 - ke stažení jako pdf [15] 

 • 27. 2. 2015 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Opatření obecné povahy 2015 - ke stažení jako pdf [16]
  Mapa hnízdišť 2015 - ke stažení jako pdf [17]

 •  4. 2. 2015 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Návrh opatření obecné povahy 2015 - ke stažení jako pdf [18]
  Mapa hnízdišť 2015 - ke stažení jako pdf [19]
  Žádost úřadům o zveřejnění na úřední desce 2015
   - ke stažení jako pdf [20]

 • 18. 2. 2014 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2014 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Opatření obecné povahy 2014 - ke stažení jako pdf [21]
  Mapa hnízdišť 2014 - ke stažení jako pdf [22]

 • 15. 1. 2014 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2014 Správy Národního parku České Švýcarsko o zákazu vstupu z důvodu ochrany přírody, kterým zakazuje vstup do vybraných lokalit z důvodu ochrany zvláště chráněných druhů ptáků v době rozmnožování a hnízdění.

  Návrh opatření obecné povahy 2014 - ke stažení jako pdf [23]
  Mapa hnízdišť 2014 - ke stažení jako pdf [22]
  Žádost úřadům o zveřejnění na úřední desce 2014 - ke stažení jako pdf [24]