Skrýt nabídku

Průvodci obnovovali své certifikáty, přibyli i noví

České Švýcarsko, 27. 11. 2015 – Sedm průvodců Českým Švýcarskem obnovilo v pátek, 20. 11. 2015, úspěšným absolvováním zkoušky své certifikáty, které potvrzují jejich nadstandardní znalosti přírody i kulturní historie zdejší oblasti. V sobotu, 21. 11. 2015 bylo certifikováno dalších 5 průvodců, úspěšných absolventů kurzu profesní kvalifikace „Průvodce přírodou“ organizovaného obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, kteří prošli nejen teoretickou přípravou, ale museli realizovat také průvodcovský program pro určenou návštěvnickou skupinu přímo na vycházce Českým Švýcarskem.

Certifikovaní průvodci poskytují své služby skupinám návštěvníků prostřednictvím obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, kde si mohou zájemci průvodcovaný program objednat. Průvodcovské certifikáty udílené ve spolupráci Správy národního parku České Švýcarsko a obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko přitom potvrzují vysokou úroveň i aktuálnost odborných znalostí jednotlivých průvodců. Certifikáty průvodců mají dvouletou platnost a průvodci proto musí své znalosti pravidelně prokazovat.


Praktická příprava na průvodcování: Budoucí průvodci museli pod vedením realizovat také průvodcovaný program pro určenou cílovou skupinu návštěvníků. Foto: Richard Nagel

Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation