Skrýt nabídku

Publikace o kulturních památkách

Dolský mlýn, samota Grundmühle
Belisová Natalie, 2005
ISBN 80-239-5591-8
107 stran, ČB
Rozebráno. Pouze k prezenčnímu nahlížení na Správě Národního parku České Švýcarsko

 


Minulosti Českého Švýcarska I.
Sborník příspěvků, 2003
103 stran, ČB
Rozebráno. Pouze k prezenčnímu nahlížení na Správě Národního parku České Švýcarsko.

Obsah:
Belisová, N.: Slovo úvodem
Cílek, V: Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích
Svoboda, J.: Poslední lovci – sběrači severních Čech
Vaněk, V.: Počátky středověkého osídlení Českého Švýcarska a spory o „německou“ kolonizaci
Černá, E.: Příspěvek k poznání středověkého sklářství na severu Čech
Lissek, P.: Příspěvek k poznání struktury středověkého osídlení krajiny Labských pískovců
Peša, V., Jenč, P.: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska
Belisová, N.: Zvědavost – matka Moudrosti?
Podroužek, K.: Šternberk u Brtníků, proměny krajiny
Slavíčková, H.: Velkostatek Česká Kamenice ve 20. století a jeho poslední majitel Ulrich Kinsky  


Minulosti Českého Švýcarska II.
Sborník příspěvků, 2004
239 stran, ČB
Na skladu

 

Obsah:
Klos, R.: Rytíři z Krásné Lípy
Cílek, V.: Sedimenty pískovcových skalních měst Českého Švýcarska
Gabriel, F.: Průzkum hradů Českosaského Švýcarska
Peša, V., Jenč, P.: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska II.
Podroužek, K.: Způsoby dobývání pískovce
Veselý, M., Plekanec, M.: Železné jámy u Kyjova
Lissek, P.: Výroba dehtu a smoly v Českém Švýcarsku
Belisová, N.: Zpracování smoly v Českém Švýcarsku a Labských pískovcích
Němec, J.: Historická každodennost Českosaského Švýcarska doby romantiků a prameny jejího poznání
Slavíčková, H.: Poznámky k myslivosti na českokamenickém velkostatku Ulricha Kinského v letech 1930 – 1938
Štika, J.: Po stopách pochodu smrti 


Minulosti Českého Švýcarska III.
Sborník příspěvků, 2006
163 stran, ČB
ISBN 80-239-6368.6
Rozebráno. Pouze k prezenčnímu nahlížení na Správě Národního parku České Švýcarsko

Obsah:
Cílek, V., Adamovi, J., Vařilová, Z.: Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran
Woitsch, J.: Výroba potaše v Čechách v 18. a 19. století
Klos, R.: Dvě hornolužické vsi v Českém Švýcarsku
Vaněk, V.: Sídelní funkce hradu Falkenštejna
Peša, V., Jenč, P.: Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska III.
Belisová, N.: Vývoj zástavby areálu Pravčické brány
Peřina, I.: Vertikální komunikace v pískovcovém podloží Českého Švýcarska
Podroužek, K.: Sezónní obytné objekty v pískovcích 


Minulosti Českého Švýcarska IV.
Sborník příspěvků, 2007
137 stran, ČB
Rozebráno. Pouze k prezenčnímu nahlížení na Správě Národního parku České Švýcarsko

Obsah:
Svoboda, J. a kol.: Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005
Vaněk, V.: Lov zvěře a těžba dřeva. Doklady o využívání lesa ve středověkém Českém Švýcarsku z pohledu písemných pramenů.
Peša, V., Jenč, P.: Pravěké a historické nálezy z převisů v okolí Vysoké Lípy (sezóna 2005)
Belisová, N.: Hankův mlýn ve Všemilech
Podroužek, K.: Cisterny na vodu v pískovcích. Experiment na hradě Helfenburku u Úštěka
Němec, J.: Povodeň ve Hřensku r. 1845 očima faráře Joachima Preisse
Belisová, N.: Historické záznamy o požárech v Českém Švýcarsku 


Minulosti Českého Švýcarska V.
Sborník příspěvků, 2008
134 stran, ČB
ISBN 978-80-254-3104-7
Na skladu

Obsah:
Svoboda, J.: Příspěvek ke struktuře mezolitického osídlení na Křinici a České silnici
Belisová, N.: K historii dobývání vápence v Českém Švýcarsku
Veselý, M.: Pokusy o hledání rud v areálu doubické vápenky I.
Vařilová, Z., Adamovi, J., Brzák, P.: Relikty jurských uloženin: Vápenka u Doubic
Gelnar, M.: Gotická sklářská huť v obci Doubice v Lužických horách
Lissek, P.: Areál vápenky na Peškově stráni u Hel a těžba vápence na lužickém zlomu v oblasti Českého Švýcarska
Němec, J.: Cestovní deníky Augusta von Goethe z roku 1833 


Minulosti Českého Švýcarska VI. 
Sborník příspěvků, 2009
145 stran, ČB
ISBN 978-80-904404-3-2
Na skladu

Obsah:
Vaněk, V.: Středověké pečetidlo z hradu Šauenštejn a jeho interpretace
Gelnar, M.: Gotické sklářské hutě na západní výspě lužického přesmyku při severním okraji Českého Švýcarska
Knop, K., Peřina, I.: K otázce ukrývání dobytka v pískovcových skalách
Belisová, N.: Ze života lesních nádeníků na panství Česká Kamenice
Veselý, M.: Vrchnostenský důl na olověnou rudu v Novém lomu na Vápence u Doubice
Červinková, P.: Malířská rodina Birnbaumů aneb Od betléma ke kapličkám
Khoury, S.: Saské Švýcarsko – svědectví z pravěku


Minulosti Českého Švýcarska VII.
Sborník příspěvků, 2011
114 stran, ČB
ISBN 978-80-87620-01-4
Na skladu

Obsah:
Belisová, N.: Místa jinak zvláštní v Českém Švýcarsku
Gelnar, M.: Gotické sklářské hutě kolem hory Jedlová v Lužických horách
Veselý, M.: Kutací pokusy v Arnolticích u Děčína
Zeman, V.: Evangeličtí obyvatelé Zadní Doubice mezi Čechami a Saskem
Belisová, N.: Belvedér u Labské Stráně


Chraňte památky…půjčte jim na zimu svetr
Sborník příspěvků ze semináře Obnova drobných památek v krajině
Kolektiv autorů, 2008
174 stran, ČB
ISBN 978-80-254-3362-1 
Rozebráno. K zapůjčení k presenčnímu studiu nebo jako PDF (8 MB) ke stažení zde.

Obsah:
Belisová, N.: Drobné památky v krajině
Karel, T.: Dokumentace drobných památek
Belisová, N.: První kroky před obnovou památky
Červinková, P.: Základní ikonografie a lidové umění
Kubišta, M.: Problematika restaurátorského zásahu na drobných kamenných památkách
Růžička, P.: Obnova historických dřevěných konstrukcí
Šťastný, P.: Povrchové úpravy drobných památek a vlhkost
Ševčík, R.: K problematice restaurování drobných památek (malby)
Švamberg, P.: Imitace dobového skla
Šerák, M.: Opravy a konzervace litinových křížů
Tejmar, L.: Hledání přístupu k obnově
Šternová, P.: Proces prohlášení věci za kulturní památku 

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation