Skrýt nabídku

Rada národního parku projednala návrh nové zonace

České Švýcarsko, 10. 9. 2018 – Návrh nové zonace Národního parku České Švýcarsko projednala Rada národního parku během svého zasedání v pátek, 7. září 2018. Návrh vznikl v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny. Území parku člení nově do čtyř zón – přírodní, přírodě blízké, zóny soustředěné péče a zóny kulturní krajiny. Přijetím návrhu nové zonace Radou parku nyní podklady postupují na Ministerstvo životního prostředí, které připravuje vydání vyhlášky. Ta by měla vstoupit platnost zhruba v polovině příštího roku. Nová zonace pak bude platná po dobu minimálně 15 let.

„Nová zonace člení území Národního parku České Švýcarsko podle způsobu, jakým má být prováděna péče o jeho ekosystémy, určuje tedy hlavně, kde a v jaké míře bude člověk zasahovat do přirozeného vývoje,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Jsme potěšeni souhlasnou odezvou Rady parku a skutečností, že návrh tímto může postoupit dále do legislativního procesu.“

Odlišně od zonace dřívější, neřeší nová přístupnost jednotlivých zón pro návštěvníky. Pravidla pro návštěvníky budou nastavena při vyhlášení klidových území, do kterých turisté budou moci vstupovat jen po vyhrazených cestách.

V současné době platí přechodné ustanovení, kdy někdejší první zóny národních parků jsou současně považovány za klidové území i zónu přírodní. Po novele zákona, která ruší původní třístupňovou zonaci, tedy pro návštěvníky nenastaly žádné významnější změny z hlediska návštěvnických pravidel.


Návrh nové zonace NP České Švýcarsko: Po projednání Radou národního parku nyní postupuje do legislativního procesu, nová zonace by měla vstoupit v platnost od poloviny příštího roku. Mapa: Oldřich Holešinský

Nepřehlédněte!

Hledáme novou kolegyni/nového kolegu: Ředitel/ka ekonomického odboru


DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

Na území NP České Švýcarsko byl vyhlášen dočasný zákaz vstupu do lesů. Toto omezení se netýká značených turistických stezek. Zákaz vstupu platí do 30. 11. 2018.

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti Lesů ČR (Lesní správa Děčín) zákaz vstupu do lesů na celém území, tedy včetně značených turistických stezek. Na území okresu Děčín platí zákaz do 30. 11. 2018 a na území okresu Ústí nad Labem do 23. 1. 2019 nebo do odvolání.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation