Skrýt nabídku

Rada NP České Švýcarsko

V souladu s § 20 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, byla Správou NP České Švýcarsko zřízena Rada NP České Švýcarsko, jejíž poslání a význam je popsán v 1.odst. výše uvedeného paragrafu:

„K projednání a posouzení všech důležitých dokumentů ochrany a řízení národního parku a jeho ochranného pásma, zejména členění území národního parku do zón ochrany přírody a zásad péče o národní park, zřizuje orgán ochrany přírody národního parku radu národního parku jako iniciativní a konzultační orgán pro záležitosti příslušného národního parku“.

Účel a poslání Rady, její složení, základní práva Rady a jejích členů, povaha členství a základní ustanovení o radě jsou popsány v jejím statutu, organizační struktura Rady, její interní uspořádání a rozdělení činností jsou popsány v organizačním řádu, organizačně technické zabezpečení jednání Rady, způsob usnášení se a způsob kontroly plnění usnesení je specifikován v jednacím řádu.


Členové Rady NP České Švýcarsko
Příjmení a jméno
Organizace

Butter Dietrich, Dr.

NLP-Verwaltung Sächsische Schweiz
Eichler Jan, PaedDr.ČSOP Tilia Krásná Lípa
Hadincová Věra, RNDr. CSc.Botanický ústav AV ČR
Heran JanJan Heran – 2H
Hort Libor, Ing. - předsedaVÚKOZ Brno
Hošek Michael, Ing.Europarc Federation, IUCN
Kny MarekObec Jetřichovice
Kočka Petr, Ing.

Obec Srbská Kamenice

Kotecký Vojtěch, Mgr.Glopolis, o.p.s.
Kotková LadislavaObec Janov
Krenke AlexejPAAL, s.r.o.
Kříž Petr, Ing.AOPK ČR - regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří
Křížková HelenaObec Růžová
Kubát Karel, Doc. RNDr. CSc.Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem
Kučera Martin. Ing.Klub českých turistů
Linhart Zbyněk, Ing.Město Krásná Lípa
Machač JanMěsto Chřibská
Matouš Zdeněk, PhDr. Ing. PhD.Ústecký kraj
Molčan FilipObec Doubice
Moravec FrantišekObec Staré Křečany
Pánek Zdeněk, JUDr. - místopředsedaObec Hřensko
Paroha Lubomír, RNDr.spolek České Švýcarsko sobě
Pelc František, RNDr.AOPK ČR
Rezek KarelPenzion Stará hospoda
Rothröckl Tomáš, Ing.Správa NP Podyjí


Valentová BoženaČeský horolezecký svaz
Voglová JitkaObec Srbská Kamenice

 

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality jak v NP České Švýcarsko, tak v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde: http://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime


Po vichřici ze dne 10. 3. 2019 je mimo provoz naučný areál Rysí stezka na Mezní Louce. K dispozici je pouze dětské hřiště v blízkosti kempu Mezní Louka. Děkujeme za pochopení.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation