Skrýt nabídku

Rekordní rok pro čápy černé v Českém Švýcarsku

Krásná Lípa, 9.8.2017 - K poslednímu červenci skončilo omezení vstupu do vybraných lokalit národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Důvodem omezení bylo zajištění nerušeného vývoje mláďat zvlášť chráněných druhů ptáků. Vedle výra velkého a sokola stěhovavého se této ochraně těšila také hnízdiště čápů černých, pro které byl letošní rok v řadě ohledů rekordní.

Celkem se v širším regionu Českého Švýcarska podařilo v letošním roce prokázat hnízdění na 6 lokalitách. Na dalších nejméně 4 lokalitách se čápi černí pravidelně zdržovali, ale hnízdo se nepodařilo nalézt. Vyvedeno bylo dohromady nejméně 18 mláďat, z nichž 16 bylo okroužkováno. „Počtem okroužkovaných čapích mláďat jsme vyrovnali náš rekord z roku 2012“, říká Pavel Benda, ornitolog a ředitel Správy NP České Švýcarsko v jedné osobě a pokračuje: „Okroužkovaných mláďat mohlo být ještě víc, ale jedno hnízdo se bohužel podařilo dohledat až po vyhnízdění. V jeho okolí jsme pozorovali jedno mládě, ovšem skutečný počet mladých čápů z tohoto hnízda byl pravděpodobně vyšší“.

 V letošním roce byl zaznamenán také další čapí rekord. Páru hnízdícímu nedaleko Doubice se totiž podařilo zdárně vyvést 5 mláďat, což je nejvyšší počet mláďat zaznamenaný v Českém Švýcarsku na jednom hnízdě. Jistou specialitou zdejších čápů je, že si svá hnízda většinou budují na skalních římsách. A právě ze skalního hnízda pochází také letošní rekordní snůška (viz foto). V ostatních oblastech České republiky naopak převládají hnízda stromová.

Čáp černý patří k silně ohroženým ptačím druhům naší fauny. také proto se Správa NP České Švýcarsko zapojila do evropského projektu značení čápů černých barevnými odečítacími kroužky. Pavel Benda k tomu na závěr říká: "Díky tomuto projektu se podařilo lépe zmapovat tahové trasy a hnízdiště čápů pocházejících z našeho regionu, ale také zjistit, zda jsou dospělí čápi věrní svému hnízdišti či jakého věku se dožívají. Získané poznatky s úspěchem využívíme při plánování a realizaci opatření na ochranu tohoto nádherného ptačího druhu.

Richard Nagel

 

Rekrodní snůška čápů černých (foto Václav Sojka)


Jeden z rodičů "rekordní" snůšky (foto Václav Sojka)

 

 

Omezení vstupu

Na základě nařízení měst Rumburk, Varnsdorf a Děčín je po vichřici Herwart vyloučen vstup do lesů v NP České Švýcarsko s výjimkou značených turistických cest,  z důvodu vysokého nebezpečí úrazu. Podrobnosti ZDE. 

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na pokračující odstraňování následků vichřice zůstávají i nadále uzavřeny zelená TZT ve Studáneckém dole a úsek Köglerovy naučné stezky kolem Plačtivých kamenů (včetně přístupu od Malého Vlčího potoka).


Omezení vstupu do Divoké soutěsky z důvodu opravy galerií. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation