Skrýt nabídku

Sokoli kvůli vyrušení přerušili hnízdění

České Švýcarsko, 7. 4. 2014 – Sokoli stěhovaví v národním parku České Švýcarsko přerušili v jednom případě hnízdění a opustili své hnízdo na Gabrielině věži v první zóně parku. Při pravidelné kontrole hnízdiště pracovníky správy parku bylo hnízdo ještě 11. března obsazené, při další kontrole již samice na hnízdě nebyla. Při bližším prověření okolností bylo zjištěny stopy nedávného nelegálního nocování v nedalekém převisu. Dále byl zjištěn nelegální horolezecý výstup na Gabrielinu věž, ve vrcholové knížce byl nalezen záznam ze dne 15.3. se třemi podpisy. Provozování horolezectví je v dané oblasti povoleno pouze od 1. července do 28. února, tedy mimo doby hnízdění ptáků.

“Je zjevné, že sokoli své hnízdo opustili kvůli porušování zákonů ze strany samozvaných milovníků přírody,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Je velice snadné z čirého egoizmu způsobit nevratnou škodu. Cenou za tento adrenalinový zážitek je zmařená šance na život malých sokolů.”

Při kontrole snůšky byly na opuštěném hnízdě nalezeny skořápky sokolích vajec. Protože je samice nemohla nijak ochránit, stala se vejce potravou blíže nezjištěných predátorů.

Nocování ve volné přírodě je v národním parku České Śvýcarsko na základě zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, celoročně zakázáno mimo k tomuto účelu vyhrazených míst. Provozování lezectví je povoleno pouze na k tomuto účelu vyhrazených věžích a masívech, ve většině případů je lezectví možné pouze ve vyhrazeném období mimo dobu hnízdění. Veškeré podrobnosti o pravidlech užívání národního parku veřejností jsou dostupné v návštěvním řádu, který je veřejně přístupný například zde.


Vrcholová knížka: Záznam z vrcholové knížky na Gabrielině věži se třemi podpisy, ze dne 15. 3. 2014. Text: 15. 3. 2014; Nebelbofen mit; 3x podpis (15. 3. 2014; Kempování v mlze s; 3x podpis), Foto: Václav Sojka

Zmařená snůška: Skořápky sokolích vajec z opuštěného hnízdana Gabrielině věži. Foto: Václav Sojka

Gabrielina věž, Foto: Václav Sojka

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde .


Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation