Skrýt nabídku

Archív 2011

Znalci historie Českého Švýcarska se sešli v Děčíně

Děčín, 12. 10. 2011 – Znalci historie území Českého Švýcarska se sešli 6. října 2011 v rámci již sedmé konference Minulosti Českého Švýcarska v badatelně Státního oblastního archívu na děčínském zámku. Své nejnovější poznatky zde pro zájemnce prezentovalo deset přednášejících, některé lokality pak účastníci navštívili v rámci postkonferenční exkurze uspořádané následujícího dne.

Telefónica pomáhala v lesích národního parku

Krásná Lípa, 11. 10. 2011 – Dobrovolníci společnosti Telefónica Czech Republic pomáhali v rámci Mezinárodního dne dobrovolnictví dne 7. října 2011 v lesích národního parku České Švýcarsko. 160 zaměstnanců firmy vysázelo během jediného dne na 11 tisíc sazenic jeřábu, díky kterým se někdejší monokulturní smrkové lesy národního parku v budoucnu změní v přírodě blízké smíšené lesy.

U Jetřichovic přibližuje dřevo lanovka

Jetřichovice, 10. 10. 2011 – S koncem turistické sezóny začínají v lesích národního parku opět lesnické práce spojené s těžebními zásahy, jejichž smyslem je zejména přeměna stávajících smrkových monokultur na smíšené porosty, ale také eliminace cizokrajných druhů, které potlačují domácí dřeviny. Návštěvníci se proto častěji setkají s těžební a odvozovou technikou. V závislosti na konkrétních terénních podmínkách správa parku nasazuje vhodné technologie, aby škody vznikající v souvislosti s těžbami byly minimalizovány.

Poslední letošní brigáda na Dolském mlýně

Jetřichovice, 17. 9. 2011 – Na poslední letošní brigádě na Dolském mlýně se sešlo 24 brigádníků. Řady „mlynářů“ rozšířily posily z děčínského skautského oddílu STOPA a občanského sdružení Castrum z hradu Orlík u Humpolce.

Pochodu pro UNESCO se zúčastnil ministr životního prostředí

Hřensko, 10. 9. 2011 – Pochodu pro podporu zápisu Českosaského Švýcarska na seznam přírodního dědictví UNESCO, jehož cílem byla Pravčická brána, se v sobotu 10. září 2011 zúčastnilo na 150 výletníků jak z české, tak i z německé strany regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. Myšlenku nominace pískovcové krajiny přišla podpořit také česká a saská politická reprezentace.

U Dolského mlýna začíná oprava jezu

Jetřichovice, 5. 9. 2011 – U Dolského mlýna začíná oprava historického jezu na říčce Kamenici. Některé části kamenného jezu, který dříve zajišťoval optimální hladinu vody pro vodní kola mlýna, jjsou dnes součástí kulturní památky Dolský mlýn. Od konce 2. světové války však jez nebyl v udržován. Jeho stav se výrazně zhoršil následkem opakujících se povodní a bez opravy by hrozil jeho úplný zánik. Práce sloužící k záchraně jezu by podle plánu měly být ukončeny během tří měsíců.

Sokoli v Českém Švýcarsku vyvedli rekordní počet mláďat

České Švýcarsko, 31. 8. 2011 – Rekordní počet 21 mláďat vyvedli letos sokoli stěhovaví v širší oblasti Českého Švýcarska, tedy na území národního parku České Švýcarsko a přilehlé chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Sokoli obsadili deset teritorií, čímž téměř naplnili kapacitu území. Sedm hnízdění bylo úspěšných, dvě patrně z přirozených příčin neúspěšná, jeden pár ještě zřejmě nedosáhl pohlavní zralosti.

Dolský mlýn opět ožil stavebním ruchem

Jetřichovice, 20. 8. 2011 – Za víkendovou prací se v sobotu vydalo osmnáct brigádníků k Dolskému mlýnu. Pokračovali v konzervací zdiva čelní stěny stáje; již byla odstraněna havárie u vchodu a práce se přesunuly do míst levého okenního otvoru (dvě labilní části stěny se stabilizují obnovou okna, v tuto chvíli je již vyzděn roznášecí oblouk). Dále bylo prozdíváno nároží uvnitř sklípku u náhonu, které bylo v minulosti poškozeno založením ohně. Část brigádníků pokračovala s odvážením naplavené zeminy z prostoru před stájí.

Provizorium skončilo: Mostek u Pravčické brány opraven

Hřensko, 17. 8. 2011 – V minulém týdnu se podařilo dokončit opravu poškozeného mostku, kvůli kterému musela Správa Národního parku České Švýcarsko zřídit provizorní stezku k Pravčické bráně. Návštěvníci k bráně opět stoupají po tradiční cestě. Stezka s provizorními schody zůstane zachována, nebude ovšem zpřístupněna veřejnosti. Posloužit může v případě budoucích havárií na tradiční přístupové cestě, ale také jako protierozní opatření ve svahu, kterým prošlo v uplynulém měsíci několik desítek tisíc návštěvníků. Náklady na opravu mostku dosáhly částky 298 tisíc korun.

Mezní Louka hostila mezinárodní tábor

Mezní Louka, 8. 8. 2011 – V prvním srpnovém týdnu přivítal kemp v Mezní Louce účastníky mezinárodního dětského tábora pořádaného pěti správami národních parků. Týden plný her, ale také výletů za poznáním přírody zde strávilo 25 dětí z národních parků Bavorský les, Podyjí, Saské Švýcarsko, Šumava a České Švýcarsko. Mezinárodní tábor každoročně pořádá některá z uvedených správ. České Švýcarsko převzalo štafetu hlavního organizátora po Šumavě, v příštím roce tábor uspořádá Bavorský les.

Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation