Skrýt nabídku

Archív 2013

Soutěž podpoří ohrožené vlakové spojení

České Švýcarsko, 20. 3. 2013 – Právě v těchto dnech České Švýcarsko o.p.s. společně se Správou Národního parku České Švýcarsko vyhlásily výtvarnou soutěž na podporu ohrožené železniční trati Rumburk/Krásná Lípa - Panský – Mikulášovice. Toto železniční spojení je významné mimo jiné i proto, že nabízí návštěvníkům Českého Švýcarska možnost vyhnout se použití osobního automobilu při výletech. Soutěž pro školáky a studenty středních škol je součástí projektu „Poznej a chraň České Švýcarsko“, který finančně podpořila Nadace ČEZ.

Pískovce si připomínají 125. výročí ohleduplného lezení

České Švýcarsko, 19. 3. 2013 – Pískovcová oblast Českého Švýcarska si v březnu připomíná 125. výročí prvního sportovně motivovaného výstupu na pískovcovou věž. Jedná se také o první doložený sportovní výstup na pískovcovou věž v Čechách [1]. Výstup provedla v roce 1888 trojice Carl Beck [2], Siegfried Conrad a Friedrich Meuer, kteří bez tehdy běžně užívaných umělých pomůcek, kterými byly například cepíny, zdolali pískovcovou skalní věž nad Gabrielinou stezkou v oblasti Hřenska.

Lososům pomáhají hosté hotelu Adria

Praha, 18. 3. 2013 – Lososům k návratu do Kamenice v Českém Švýcarsku pomáhají od března také hosté pražského hotelu Adria. V jeho recepci na Václavském náměstí je nově umístěná sbírková pokladnička a informační tabulka k projektu Návrat lososů. Jedná se o první zprovozněnou sbírkovou pokladničku v historii projektu vůbec. Myšlenka jejího umístění v Adrii vzešla v roce 2012 z popudu vedení hotelu, který je držitelem ekoznačky EU “Květina”.

Sokoli a čápi se vracejí na hnízdiště v Českém Švýcarsku

České Švýcarsko, 12. 3. 2013 – Na svá hnízdiště v Českém Švýcarsku se vracejí zvláště chráněné druhy ptáků. Z teplých krajin přilétají tažní čápi černí, svá hnízda však obsazují i výři velcí či sokoli stěhovaví. Kvůli zajištění potřebného klidu pro hnízdění těchto zvláště chráněných druhů také letos správa národního parku vyhlašuje dočasný zákaz vstupu do okolí jejich hnízdišť, platný od počátku března do konce června, v případě hnízdišť čápů černých do konce července. Omezení vstupu pro veřejnost se týká celkem 15 lokalit.

Tůňky v národním parku opět slouží svému účelu

České Švýcarsko, 6. 3. 2013 – S blížícím se jarem začíná plnit svou funkci devět drobných vodních ploch, které Správa Národního parku České Švýcarsko obnovila na podzim loňského roku. Obnova tůní spočívala převážně ve zpevnění hrázek a vyčištění dna od usazenin. Díky své zadržovací schopnosti mohou tyto vodní plochy přispět ke zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu. Současně zůstane zachován životní prostor pro řadu vzácných druhů.

Národní park zdobí ledopády

České Švýcarsko, 21. 2. 2013 – Skalní stěny, převisy a některé jeskyně v národním parku České Švýcarsko zdobí v těchto dnech díky mrazivému počasí pozoruhodné ledové útvary, pro které se vžilo místní označení ledopády. Tradičně vyhledávané rampouchy a jeskyně se nacházejí především na Krásnolipsku a v okolí obce Brtníky. Správa parku také letos instalovala dočasné značení k nejzajímavějším útvarům. Nově si turisté mohou v lokálních informačních centrech obstarat také leták s mapkou a základními informacemi o ledopádech.

V národním parku pokračuje přeměna lesa

České Švýcarsko, 14. 2. 2013 – V lesích národního parku České Švýcarsko probíhají v současné době těžby dřeva, na vhodných místech i s využitím harvestorů. Správa národního parku tak pokračuje v postupné přeměně nepůvodních smrkových monokultur ve smíšené lesy. Lesnické zásahy v národním parku v budoucnu umožní převod porostů do bezzásahového režimu. Tento přístup výrazně snižuje hrozbu lesnických katastrof, které by mohly mít za následek odlesnění rozsáhlých ploch v národním parku.

Zvětralý balvan návštěvníky Šaunštejna už neohrozí

Vysoká Lípa, 8. 2. 2013 – Pracovníci skalní čety Správy Národního parku České Švýcarsko v minulém týdnu odstranili nestabilní balvan nad přístupovou cestou na skalní hrádek Šaunštejn. Pískovcový balvan o hmotnosti zhruba 500 kilogramů byl kvůli vysokému stupni zvětralosti pro návštěvníky nebezpečný. Skalní četa kámen rozebrala za použití bouracího kladiva na drobné kusy, které z cesty posléze odklidila.

Vyhlašujeme vědomostní soutěž

Krásná Lípa, 31. 1. 2013 – Své znalosti o přírodě mohou zájemci prověřit od ledna ve třináctém ročníku vědomostní soutěže “Za poznáním Českosaského Švýcarska”, kterou vyhlašuje Správa Národního parku České Švýcarsko ve spolupráci se Správou Národního parku Saské Švýcarsko. Letošním nosným tématem jsou savci našich národních parků. Účast v soutěži není věkově ani jinak omezena. Stačí, pokud soutěžící zašlou odpovědi na soutěžní otázky na adresu správy parku, nebo vyplní a odešlou internetový formulář.

V Českém Švýcarsku se skrývá nebezpečný zločinec

České Švýcarsko, 18. 01. 2013 – V oblasti národního parku České Švýcarsko se skrývá ozbrojený zločinec, po kterém policie České republiky intenzivně pátrá. Hledaná osoba je podezřelá z přípravy vraždy a rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Muž je ozbrojen střelnou zbraní. Správa národního parku vyzývá jak návštěvníky, tak i obyvatele blízkých obcí, aby zvážili nutnost případných výletů do národního parku.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation