Skrýt nabídku

Archív 2014

Děčínské Centrum pivovar nabídne domov čápům

České Švýcarsko, 31. 3. 2014 – Vznikající děčínské Centrum pivovar se v budoucnosti může stát hnízdištěm čápů bílých. Potřebný základ pro hnízdo poskytuje jeden z historických pivovarských komínů, které investorské konsorcium[1] po konzultaci s odborníky ze Správy národního parku České Švýcarsko upravilo. S využitím lezecké techniky byl na vrchol komínu jako základ hnízda umístěn kovový koš, do kterého lezci vpletli větve dodané ornitologem. Pokud se místo čápům bílým zalíbí, stanou se sezónními obyvateli nového obchodního centra.

Na Tokání si výletníci mohou doplnit vodu zdarma

České Švýcarsko, 27. 3. 2014 – Výletníci si v blízkosti chat Na Tokání v národním parku České Švýcarsko mohou nově zdarma doplnit zásoby pitné vody. Správa národního parku zde v souvislosti s opravou rozvodů vody pro lesní chaty zřídila na dobře dostupném místě také pítko. Voda pro pítko pochází ze schváleného lokálního zdroje a její kvalita je pravidelně kontrolována.

Údržba vedení VN u cesty na Tokání dokončena

České Švýcarsko, 24. 3. 2014 – Počátkem března omezily provoz na komunikaci od informačního centra Saula směrem Na Tokání práce spojené s údržbou elektrického vedení. Vytěženy byly stromy ohrožující nadzemní vedení, údržba se týkala také samotných vodičů, které byly v délce cca 2,2 km nahrazeny vodiči novými. V současné době je cesta bez zásadních omezení přístupná jak pro cyklisty, tak pro pěší. Návštěvníci se však mohou setkat s dokončovacími a úklidovými pracemi, tedy s odvozem dřeva a klestu.

Park vyhlašuje vědomostní soutěž

České Švýcarsko, 5. 3. 2014 – Také letos Správa národního parku České Švýcarsko vyhlašuje vědomostní soutěž Za poznáním Českosaského Švýcarska. Tématem čtrnáctého ročníku jsou Ptáci Labských pískovců, a to při příležitosti desátého výročí vzniku ptačí oblasti Labské pískovce, jejíž součástí je celé území národního parku. Pro soutěžící je připraveno 10 otázek, jejichž správné zodpovězení podmiňuje účast ve slosování o zajímavé věcné ceny.

Ohrožené druhy ptáků obsazují svá hnízdiště

České Švýcarsko, 28. 2. 2014 – Čápi černí, sokoli stěhovaví a výři velcí. To jsou ohrožené druhy ptáků, které v současnosti obsazují svá hnízdiště v Českém Švýcarsku. Správa národního parku České Švýcarsko jejich šance na úspěšné vyhnízdění každoročně podporuje omezením vstupu do okolí hnízdišť, které začíná platit od 1. března a končí nejpozději 31. července. Vyhlášené omezení vstupu se letos týká 16 lokalit, 6 lokalit se nachází v první zóně a 10 lokalit ve druhé zóně národního parku.

Region národních parků pro veřejnou turistickou dopravu

Českosaské Švýcarsko, 20. 2. 2014 – K podpoře veřejné hromadné dopravy a jejímu dalšímu přizpůsobování turistickým potřebám se v saské Žebnici (Sebnitz) přihlásili zástupci regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. Ředitelé[1] obou správ národních parků zde v pátek, 14.

V Kamenici probíhá historicky první inkubace lososů

České Švýcarsko, 7. 2. 2014 – V národním parku České Švýcarsko probíhá v říčce Kamenici historicky první pokus o inkubaci jiker lososů obecných. Rakoušští odborníci do toku Kamenice umístili v pondělí, 3. února 2014, pět inkubačních schránek vyvinutých speciálně pro lososovité ryby. Každá schránka obsahuje 2000 lososích jiker ve vývojovém stádiu očních bodů. Správa parku tak ověřuje další z možných metod, jak v minulosti vyhubeným lososům pomoci s návratem do našich vod.

Shoz nestabilních objektů v Edmundově soutěsce

České Švýcarsko, 13. 01. 2014 – Pracovníci skalní čety Správy národního parku České Švýcarsko provedli řízený shoz nestabilních skalních objektů v oblasti vstupu do Edmundovy soutěsky. Bloky o celkovém objemu zhruba jednoho krychlového metru, což odpovídá hmotnosti zhruba dvou tun, se nacházely ve svahu, a to ve výšce zhruba 30 metrů nad turistickou cestou. Vzhledem k bezprostřední hrozbě řícení a velkému turistickému vytížení cesty skalní četa objekty kontrolovaně shodila s využitím páčidel.

Stránky parku zpestřují virtuální prohlídky

České Švýcarsko, 7. 1. 2013 – Internetové stránky Správy NP České Švýcarsko návštěvníkům nově přinášejí možnost virtuálních prohlídek vybraných míst národního parku a jeho nejbližšího okolí. Návštěvníci interaktivní snímky najdou na www.npcs.cz v sekci Galerie. K dispozici zde jsou snímky Pravčické brány, skalního hrádku Šaunštejn, areálu Dolského mlýna, Mariiny vyhlídky, ale také řady drobných památek či města Česká Kamenice.

Nepřehlédněte!


 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation