Skrýt nabídku

Archív 2015

Lososi z inkubátorů vypluli do volné přírody

České Švýcarsko, 19. 3. 2015 – Rakouští odborníci dnes otevřeli pět inkubačních schránek, které do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko umístili v lednu tohoto roku. Každá ze schránek obsahovala dva tisíce jiker lososů obecných ve vývojovém stádiu tzv. očních bodů. Inkubační schránky jsou v Českém Švýcarsku testovány jako možný doplněk stávajících opatření, které mají dříve vyhubeným lososům pomoci stát se trvalými obyvateli zdejších vodních toků. Úspěšnost líhnutí letos dosáhla zhruba padesáti procent, ze schránek tedy vyplulo zhruba pět tisíc malých ryb.

Mostek u Starého mlýna už je opraven

České Švýcarsko, 10. 3. 2015 – Mostek přes Jetřichovickou Bělou u Starého mlýna na cestě z obce Jetřichovice k Dolskému mlýnu je již opraven. Díky dobrým povětrnostním podmínkám byla oprava jeho pojezdových ploch dokončena již 4. března, podle původního předpokladu byl pro práce rezervován celý březen. Náklady na opravu dosáhly výše 37 300,- Kč.


Ptáci začínají hnízdit, potřebují klid

České Švýcarsko, 5. 3. 2015 – S prvním březnovým dnem omezila Správa národního parku České Švýcarsko vstup do lokalit, ve kterých hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků. Celkem se jedná o 23 lokalit, ve kterých se nacházejí hnízdiště sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Tyto druhy jsou velmi citlivé na rušení člověkem a přijaté opatření mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěšný průběh hnízdění a vyvádění mláďat. Zákazy vstupu jsou platné do 30. června pro hnízdiště sokolů a výrů, v případě čápů černých do 31. července.

Oprava cesty z Mezné k Meznímu můstku

České Švýcarsko, 27. 2. 2015 – V pondělí 2. března bude zahájena oprava frekventované turistické cesty z Mezné k Meznímu můstku v národním parku České Švýcarsko. Oprava cesty pro pěší potrvá do konce dubna a vyžádá si zhruba po dobu jednoho měsíce úplné uzavření pro veřejnost. Podle harmonogramu prací budou turisté moci cestu omezeně využívat do Velikonoc, kdy bude probíhat obnova dožívajícího zábradlí. Od 7. do 30. dubna bude cesta pro veřejnost uzavřena zcela a proběhnou opravy jejího povrchu.

Oprava mostku u Starého mlýna

Jetřichovice, 20. 2. 2015 – V příštích dnech bude zahájena oprava mostku přes Jetřichovickou Bělou u Starého mlýna v Jetřichovicích, na cestě z Jetřichovic k Dolskému mlýnu (žlutá TZ). Dokončení oprav se předpokládá ke konci března tohoto roku. Pro pěší a cyklisty bude přechod možný po náhradní lávce, která bude zřízena. V místě prací se prosím pohybujte se zvýšenou opatrností. Děkujeme za pochopení.

Průzkumy přinesly nové poznatky o Pravčické bráně

České Švýcarsko, 23. 1. 2015 – Na podzim loňského roku proběhlo na Pravčické bráně průzkumy, díky kterým Správa národního parku České Švýcarsko získala množství informací o stavu a vývoji tohoto symbolu pískovcové krajiny. Realizován byl zejména georadarový průzkum, proběhlo také laserové skenování jejího povrchu. Georadar umožnil vědcům nahlédnout ve čtyřech hloubkových úrovních do nitra Pravčické brány a pomohl ukázat takzvané zóny zvýšeného napětí, tedy místa, kde je hornina vystavena vyššímu namáhání.

Lososi se líhnou v inkubátorech a umělých hnízdech

České Švýcarsko, 9. 1. 2015 − Deset tisíc lososích jiker se od čtvrtka, 8. ledna 2014, líhne v inkubátorech umístěných do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko. Dalších osm tisíc jiker odborníci umístili do takzvaných umělých hnízd. Správa národního parku tak ověřuje další postupy, které mají usnadnit návrat lososů obecných do českých vod. Lososi se dříve v českých vodách vyskytovali běžně, kvůli příčným stavbám na Labi a velkému znečištění vod však byli vyhubeni. Snahy o jejich repatriaci, které zahájil Český rybářský svaz, probíhají od roku 1998.

Správy parků představují jubilejní logo

České Švýcarsko, 8. 1. 2015 − Rok 2015 je pro národní parky České a Saské Švýcarsko jubilejním rokem. České Švýcarsko slaví 15. výročí svého vzniku, Saské Švýcarsko pak čtvrtstoletí existence. Při této příležitosti správy parků představují veřejnosti jubilejní logo, které bude výročí obou sousedících národních parků připomínat. Logo vytvořil rumburský grafik Martin Rein. Jubilejní logo má tvar soustředných půlkruhů, vprostřed oddělených tenkou hranicí.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation