Skrýt nabídku

Turisté našli mládě, pomoc byla unáhlená

České Švýcarsko, 10. 6. 2014 – Turisté našli v pondělí, 9. 6. 2014, v intravilánu obce Jetřichovice mládě pěnkavy obecné. V domnění, že je mládě v ohrožení, je z místa odebrali a donesli do blízkého informačního střediska, jehož pracovníci ptáče později předali strážcům národního parku. V péči strážní a informační služby pěnkava zůstala až do předání ornitoložce, která se o mládě postará do doby, než se naučí létat.

“Nepochybně dobře míněná pomoc vyznívá v takovýchto případech spíše v neprospěch mláděte, rodiče by se o ně postarali,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku Česé Švýcarsko, a dodává: “Je obvyklé, že mláďata především pěvců v určitém období, ještě než se naučí létat, sama hnízdo opustí a snaži se skrýt v okolí, což snižuje šanci predátorů je ulovit. Ale rodiče jsou vždy někde poblíž.”

Odesením mláděte z okolí hnízda se sice podaří vyloučit řadu potenciálních rizik, na straně druhé se takové zvíře stane na poměrně dlouhou dobu závislé na lidské péči, což se může negativně odrazit i na jeho pozdějších schopnostech přežít bez pomoci člověka. V extrému pak takové mládě může být odsouzeno k trvalému životu v zajetí.

“Jsme rádi, že návštěvníkům není osud zvířat lhostejný, měli by však mít na paměti, že unáhlená pomoc nemusí být skutečnou pomocí,” říká Pavel Svoboda, vedoucí strážní služby národního parku. Nejlepší je ponechat mládě na místě nebo mu jen pomoci dostat se na vyvýšené místo, napřklad do vysoké trávy, keře nebo na větev stromu. V případě pochybností mohou lidé svůj zamýšlený postup s předstihem telefonicky konzultovat s odborníkem na telefonním čísle +420 603 990 000, které je běžně uváděno na informačních tabulkách pro neobvyklé či krizové situace.


Ptačí rodiče by se o mládě postarali: Vedoucí strážní a informační služby Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Svoboda zastupuje ptačí rodiče a krmí mládě pěnkavy, které návštěvníci v domnění, že vypadlo z hnízda, odnesli na informační středisko. Foto: Tomáš Salov

Omezení vstupu

Z důvodu zajištění klidu pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků jsou dočasně uzavřeny některé lokality v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce. Podrobnosti najdete zde .


Po březnové vichřici je dočasně MIMO PROVOZ trasa B ("modrá") lesního areálu RYSÍ STEZKA na Mezní Louce.


Z důvodu havarijního stavu je UZAVŘEN PŘÍSTUP do altánu na Mariině skále. Vyhlídka před altánem je přístupná.


Z důvodu nevyhovujícího stavu mostků je OMEZEN PŘÍSTUP na skalní hrad Šaunštejn. Více informací zde.

Nepřehlédněte!
Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation