Skrýt nabídku

U Labe vykvetl kriticky ohrožený drobnokvět pobřežní

Krásná Lípa, 6. 9. 2017 – Na přelomu srpna a září objevili botanici Správy národního parku České Švýcarsko a Správy CHKO České středohoří v Děčíně a v kaňonu Labe několik rozkvétajících rostlin kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního. Tento druh se v České republice vyskytuje jen na několika málo místech, a to výhradně na březích dolního toku Labe.

„Díky suchému létu je v Labi méně vody“, říká Petr Bauer, botanik Správy NP České Švýcarsko a pokračuje: „Na březích řeky se tak objevily poměrně velké plochy obnažených štěrkopískových náplavů. A právě takováto stanoviště jsou domovem drobnokvětu pobřežního “. Odborníci objevili několik lokalit s výskytem tohoto kriticky ohroženého druhu, z nichž největší se nachází v Dolním Žlebu v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. „Existence periodicky zaplavovaných štěrkopískových náplavů a na ně vázaných druhů rostlin a zvířat je podmíněna existencí zachovalých a přírodě blízkých vodních toků s proudící vodou,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko a dodává: „Posledním takovým úsekem velké řeky na našem území je Labe mezi střekovským zdymadlem a státní hranicí.“

Drobnokvět pobřežní je jednoletá nenápadná bylina s poléhavými lodyhami, která je výborně přizpůsobená životu na přechodných stanovištích, jakými jsou zmíněné štěrkopískové říční náplavy. Za příhodných podmínek stačí během velmi krátké doby vyklíčit, vyrůst, vykvést a vytvořit plody se semeny. V minulosti se u nás drobnokvět vyskytoval na březích dolních toků Vltavy, Ohře a Labe. Ze všech lokalit, s výjimkou náplavů Labe mezi Střekovem a Hřenskem, však již v důsledku výstavby zdymadel a kanalizace vodních toků vymizel.

Richard Nagel


Rozkvétající drobnokvět pobřežní (foto: Petr Bauer)

Šterkopískové náplavy u Dolního Žlebu v CHKO Labské pískovce jsou jednou z posledních lokalit výskytu kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního na našem území (foto: Petr Bauer)

Drobnokvět pobřežní je nenápadná poléhavá bylina (foto: Petr Bauer)

Omezení vstupu

Na základě nařízení měst Rumburk a Varnsdorf je po vichřici Herwart vyloučen vstup do lesů v NP České Švýcarsko z důvodu vysokého nebezpečí úrazu. Podrobnosti ZDE. 


Probíhají opravy na modré TZT z Vysoké Lípy k Dolskému mlýnu. Probíhá výměna dřevěných prahů za kamenné, stezka je uzavřena.


Omezení vstupu do Divoké soutěsky. Více informací zde.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Nenechte si ujít výstavu "Lesy národního parku České Švýcarsko". Vice informací zde.


Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation