Skrýt nabídku

V inkubátorech se líhne deset tisíc lososích jiker

České Švýcarsko, 22. 1. 2016 – Deset tisíc lososích jiker se od středy, 20. ledna 2016, líhne v inkubačních schránkách umístěných do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko. V národním parku takto probíhá testování další z metod zaměřených na navrácení lidmi v minulosti vyhubených labských lososů obecných. Inkubační schránky, které do Kamenice nainstalovali odborníci z BELECO, z.s., budou v závislosti na denních teplotách vody otevřeny během března. Ichtyologové pak úspěšnost líhnutí vyhodnotí a vylíhnuté rybičky ze schránek vypustí do Kamenice.

„Metodu líhnutí jiker v inkubačních schránkách testujeme mimo jiné proto, že není zcela objasněný mechanismus, jakým u malých lososů dochází k takzvanému 'homingu', tedy jakým způsobem si lososi vytvářejí vazbu k domovskému vodnímu toku,“ říká Jiří Křesina ze společnosti BELECO, a dodává: „Letos prvně vyzkoušíme také nový typ inkubační schránky, takzvaný plovoucí box, od kterého očekáváme, že bude odolný vůči usazování říčních sedimentů.“

„K úkolům ochrany přírody patří nejen zachování a zlepšování podmínek pro druhy, které našemu území zůstaly zachovány. Pokud je to v našich silách, je třeba vyhubené druhy do naší přírody také aktivně vracet,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Jsme přesvědčeni, že je dobré při reintrodukčích projektech kombinovat různé přístupy, proto nás těší, že k jarnímu vypouštění lososího plůdku a podzimnímu vypouštění větších rybiček přibyla také právě probíhající inkubace jiker.“

Úsilí o navrácení lososů obecných do přítoků Labe započali čeští rybáři od roku 1998. Po vzniku národního parku České Švýcarsko patří snaha o reintrodukci lososů obecných také k prioritám správy národního parku, která každoroční jarní vypouštění plůdku prováděné ve spolupráci s Českým rybářským svazem od roku 2008 pravidelně doplňuje podzimním vypouštěním takzvaných půlročků, tedy malých lososů o velikosti 8 až 10 centimetrů. Lososi se přítoků Labe v Českosaském Švýcarsku každoročně vracejí v průměrných počtech desítek jedinců. Cílem správy parku je tuto populaci posilovat do doby, než bude soběstačná a nebude již podporu ze strany člověka potřebovat.

Správa národního parku České Švýcarsko do reintrodukce lososů obecných zapojuje také veřejnost. V rámci programu nazvaného Návrat lososů umožňuje mimo jiné adopce malých lososů zasláním dárcovských SMS. Adoptivní rodiče si pak na podzim mohou „své“ lososy přijít i vypustit. Zájemci najdou podrobnosti na www.navratlososu.cz.

Jak adoptovat lososa: Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 Kč. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně, zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží dvanáctkrát 28,50 Kč. Bližší informace o DMS sbírkách na www.darcovskasms.cz.


Plnění inkubační schránky: Jiří Křesina (BELECO, z.s.) připravuje inkubační schránku s jikrami lososů obecných na umístění do říčního dna. Foto: Tomáš Salov

Jikry lososů obecných: První fáze svého vývoje jikry prodělaly v líhni v německém Langburkersdorfu. Nyní, ve stádiu očních bodů (oči rybičky jsou znatelné jako tmavý bod v jikře) byly vloženy do inkubačních schránek a umístěny do Kamenice. Foto: Tomáš salov

Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation