Skrýt nabídku

V Krásné Lípě se sešli ředitelé tří pískovcových národních parků

Krásná Lípa, 14. 11. 2012 – Ve dnech 12. a 13. listopadu se v Krásné Lípě a na Mezní Louce uskutečnilo pracovní setkání zástupců správ národních parků České Švýcarsko, Saské Švýcarsko a Góry Stolowe. Na programu jednání, kterého se zúčastnili také ředitelé všech tří správ (Dr. Dietrich Butter ze Saského Švýcarska, Dr. Janusz Korybo z NP Góry Stolowe a Dr. Pavel Benda z NP České Švýcarsko), byla diskuse o možnostech další spolupráce v oblasti ochrany přírody, environmentální výchovy či řízení návštěvnosti.
 
„Spolupráce všech tří národních parků logicky vychází z obdobných přírodních i historických podmínek. Jsou to jediné pískovcové národní parky ve střední Evropě a jejich krajina má původ ve stejné geologické éře" říká Handrij Härtel, ředitel odboru koncepcí, monitoringu, výzkumu a mezinárodní spolupráce Správy NP České Švýcarsko a dodává: „Všechny tři regiony dnes také čelí obdobným výzvám a ohrožením, ať už se jedná o problematiku přeměny nepůvodních smrkových lesů či potřebu účinného řízení návštěvnosti“.
 
Spolupráce všech tří národních parků probíhá přirozeně již řadu let, nicméně oficiální rámec získala až v letošním roce. V rámci dubnové konference evropských pískovcových oblastí bylo v Kudowě-Zdróji, sídelním městě správy národního parku Góry Stolowe, podepsáno třístranné Memorandum o porozumění definující konkrétní oblasti spolupráce.
 
„Podepsáním memoranda dostala naše spolupráce další rozměr, nicméně věřím, že vedle odborných projektů a výměny zkušeností se budou i nadále prohlubovat také naše neformální přátelské vztahy“ uzavírá Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko. 
 

Ing. Handrij Härtel ze Správy NP České Švýcarsko prezentuje východiska třístranné spolupráce

Blížící se události
Nepřehlédněte!

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation