Skrýt nabídku

V Krásné Lípě se sešli ředitelé tří pískovcových národních parků

Krásná Lípa, 14. 11. 2012 – Ve dnech 12. a 13. listopadu se v Krásné Lípě a na Mezní Louce uskutečnilo pracovní setkání zástupců správ národních parků České Švýcarsko, Saské Švýcarsko a Góry Stolowe. Na programu jednání, kterého se zúčastnili také ředitelé všech tří správ (Dr. Dietrich Butter ze Saského Švýcarska, Dr. Janusz Korybo z NP Góry Stolowe a Dr. Pavel Benda z NP České Švýcarsko), byla diskuse o možnostech další spolupráce v oblasti ochrany přírody, environmentální výchovy či řízení návštěvnosti.
 
„Spolupráce všech tří národních parků logicky vychází z obdobných přírodních i historických podmínek. Jsou to jediné pískovcové národní parky ve střední Evropě a jejich krajina má původ ve stejné geologické éře" říká Handrij Härtel, ředitel odboru koncepcí, monitoringu, výzkumu a mezinárodní spolupráce Správy NP České Švýcarsko a dodává: „Všechny tři regiony dnes také čelí obdobným výzvám a ohrožením, ať už se jedná o problematiku přeměny nepůvodních smrkových lesů či potřebu účinného řízení návštěvnosti“.
 
Spolupráce všech tří národních parků probíhá přirozeně již řadu let, nicméně oficiální rámec získala až v letošním roce. V rámci dubnové konference evropských pískovcových oblastí bylo v Kudowě-Zdróji, sídelním městě správy národního parku Góry Stolowe, podepsáno třístranné Memorandum o porozumění definující konkrétní oblasti spolupráce.
 
„Podepsáním memoranda dostala naše spolupráce další rozměr, nicméně věřím, že vedle odborných projektů a výměny zkušeností se budou i nadále prohlubovat také naše neformální přátelské vztahy“ uzavírá Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko. 
 

Ing. Handrij Härtel ze Správy NP České Švýcarsko prezentuje východiska třístranné spolupráce